Update Brain-Protect studie juli 2017

23 augustus 2017

De BRAIN-PROTECT studie heeft inmiddels ruim 2000 neurotrauma casus geïncludeerd. De inclusie loopt nog door t/m december 2017.

Achtergrond

De BRAIN-PROTECT studie is een observationele landelijke studie naar prehospitale behandeling van ernstig neurotrauma. De studie heeft tot doel (on)gunstige behandelingen te identificeren. De studie is gestart met het opzetten van een nationale registratie waarin patiënten worden opgenomen met  ernstig schedelhersenletsel die zijn behandeld door ambulance personeel en/of het Mobiel Medisch Team. BRAIN-PROTECT wordt gecoördineerd vanuit VUmc.

In deze database ligt de nadruk op de huidige prehospitale aanpak ten aanzien van luchtwegmanagement, de circulatie, vloeistof- en medicatiemanagement en de relatie hiervan t.o.v. morbiditeit en mortaliteit. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om binnen de Nederlandse context prehospitale predictoren te identificeren en voor de patiënt gunstige behandelingsvormen te definiëren en daarmee de prognose voor patiënten met ernstig schedelhersenletsel te verbeteren. Uiteindelijk zullen de resultaten verkregen uit dit onderzoeksproject worden gebruikt voor het opstellen van evidence-based richtlijnen voor de prehospitale behandeling van schedelhersenletsel.

Inclusie

Momenteel participeren de volgende partijen in de BRAIN-PROTECT studie:

 • VU medisch centrum, Amsterdam (Lifeliner 1)
 • Erasmus MC, Rotterdam (Lifeliner 2)
 • Radboud Medisch Centrum, Nijmegen (Lifeliner 3)
 • UMCG, Groningen (Lifeliner 4)
 • Isala Klinieken Zwolle (Netwerk Acute zorg Zwolle)
 • Tweesteden ziekenhuis Tilburg (Netwerk acute zorg Brabant)
 • Medisch Spectrum Twente (Netwerk acute zorg Euregio)
 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam (SpoedzorgNet)
 • Medisch Centrum Alkmaar (Noordwest Ziekenhuisgroep)

De vier Nederlandse Lifeliners zijn allen bij het consortium betrokken en daarmee worden alle door het MMT behandelde patiënten geïncludeerd. De geplande data verzameling van prehospitale data loopt t/m december 2017. In totaal zijn er 2102 prehositale cases geïncludeerd.

De intrahospitale gegevens worden momenteel vergaard in 8 participerende level 1 traumacentra en Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. In totaal zijn er 1736 hospitale cases geïncludeerd.

De outcome gegevens worden via de traumacentra / netwerken acute zorg vergaard. Na 1 jaar worden de patiënten benaderd voor de laatste 2 variabelen.

 • Injury Severity Scale (bekend even na ontslag): n=1175
 • Glasgow Outcome Scale (bij ontslag): n=1265
 • Survival (na 1 jaar): n=1294
 • Extended Glasgow Outcome Scale (na 1 jaar): n=759 (waarvan 554 overleden)

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.