Zijn we voorbereid op het griepseizoen?

31 oktober 2017

De griep heeft in Australië en Zuidoost Azië al flink huisgehouden afgelopen tijd. De jaarlijkse griepgolf doet altijd eerst het zuidelijk halfrond aan en heeft een voorspellende waarde voor het griepseizoen bij ons. Het Australische griepseizoen heeft gezorgd voor  veel zieken, veel ziekenhuisopnames en overbelaste spoedeisende hulpen. Dit roept de vraag op: zijn wij wel voorbereid op het aanstaande Nederlandse griepseizoen?

De Nederlandse griepepidemie in 2016/2017 heeft veel impact gehad op de toch al zo drukke spoedzorgketen. Gedurende 15 weken (van half december tot eind maart) was het aanbod patiënten extra groot, en was bovendien het ziekteverzuim onder personeel hoger dan normaal. Dit samen leidde tot extra druk op de acute zorg.

Zijn we voorbereid op het griepseizoen? 1

De cijfers
Op basis van de griepepidemie van afgelopen jaar hebben we een globale inschatting gemaakt van de impact die dit kan gaan hebben op de (spoed)zorg in onze regio. Bij deze berekening zijn we uitgegaan van de volgende gegevens (op basis van afgelopen jaar):

  • een griepepidemie van 15 weken, en verloopt met pieken en dalen (figuur 1);
  • 10% van de bevolking krijgt gedurende deze periode griepachtige klachten;
  • 13% van de mensen met griepklachten brengt een bezoek aan de huisarts;
  • ¾ van de mensen met griepachtige klachten blijft enige tijd thuis van werk;
  • 0,75% van de zieken belandt in het ziekenhuis, 0,2% op de IC.

Op basis van deze gegevens hebben we voor de ziekenhuizen in de regio berekend wat zij kunnen verwachten aan extra ziekenhuisopnames en IC opnames. De conclusie is: er komt mogelijk heel wat op ons af deze winter. De cijfers per ziekenhuis zijn hier terug te vinden. De spreiding over de verschillende ziekenhuizen is berekend op basis van het rapport patiëntstromen.

Hoe kunnen we ons voorbereiden?

De griepprik
Kinderen en volwassen met een medische indicatie voor de griepprik en iedereen boven de 60 jaar krijgt jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik. Griepvirussen kunnen vooral bij kwetsbare groepen tot ernstige complicaties leiden, zoals bijvoorbeeld een longontsteking of hartspierontsteking. Deze complicaties leiden tot ziekenhuisopname en soms tot blijvend verlies van kwaliteit van leven of overlijden. De griepprik is daarom aanbevolen voor deze doelgroep.

Daarnaast is de griepprik bedoeld voor zorgverleners. Door het vaccineren van zorgverleners rond de kwetsbare doelgroep, wordt de kans op besmetting van patiënten sterk verminderd.

Er is altijd veel discussie over het nut van de griepprik; het effect zou onvoldoende bewezen zijn. Doordat de jaarlijkse griepgolf eerst het zuidelijk halfrond aandoet, weten we nu al dat de samenstelling van het griepvaccin overeenkomt met de griepvirussen die gaan komen op het noordelijk halfrond. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Wat kunnen we verder doen?
Een belangrijk bijkomend probleem is het (extra) ziekteverzuim onder personeel tijdens de griepperiode. Misschien is het verstandig om tijdens de griepepidemie aanvullende (soms onorthodoxe) maatregelen te treffen. Hierbij valt o.a. te denken aan:

  • Het verder aanscherpen van de hygiëneregels;
  • Geen handen geven aan patiënten;
  • Dragen van mondkapjes en rubberen handschoenen;
  • Het verwijderen van lectuur uit wachtruimtes.

Regionale aanpak
Tijdens de griepgolf van afgelopen winter raakte de rek behoorlijk uit het systeem. Meerdere ziekenhuizen moesten een tijdelijke opnamestop afkondigen. Een regionale aanpak, waarbij de lasten gezamenlijk en gelijkmatig verdeeld worden, kan hier mogelijk verlichting in bieden. Wellicht is het mogelijk om wekelijks of tweewekelijks de drukte en het ziekteverzuim (sub)regionaal te monitoren. Vooraf kunnen er dan afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een regionale trapsgewijze escalatie.

Andere goede voorbeelden
Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft de afgelopen jaren een extra ‘winterafdeling’ geopend speciaal voor mensen met griep. Ook aankomende winter opent deze afdeling met 14 bedden weer haar deuren. Het St. Antonius Ziekenhuis trekt jaarlijks een lang voorbereidingstraject uit voor het openen van deze afdeling; vanaf de zomer wordt er al aan gewerkt. Naar verwachting zal de afdeling begin december haar deuren openen.

Tijdens de griepperiode
Wij adviseren nadrukkelijk om zo goed mogelijke voorbereidingen te treffen op de griepepidemie. Als het dan uiteindelijk tóch erg druk is, biedt dit lijstje met tips & tricks mogelijk nog ondersteuning.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.