Cijfers COVID-19 Noord-Holland en Flevoland

Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) dagelijks gepubliceerd.

Hierbij de actuele cijfers en bijgewerkte grafieken.

Aantal COVID-19 (16 juni 2021)
IC:          26 (-6)
Kliniek: 42 (-6)

Cijfers COVID-19 Noord-Holland en Flevoland 54 Cijfers COVID-19 Noord-Holland en Flevoland 55

De getoonde bezetting is op basis van de dagelijkse uitvraag in de ROAZ-regio door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) team om 09:00 uur. De cijfers kunnen c.q. zijn onderhevig aan verandering door bijvoorbeeld opname van nieuwe patiënten, overplaatsing van patiënten van de IC naar de kliniek en vice versa of door ontslag naar huis of een VVT instelling.

Het gaat hier om cijfers op geaggregeerd niveau voor de ziekenhuizen in de ROAZ regio’s Noord-Holland en Flevoland. Cijfers per ziekenhuis worden niet gedeeld. Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld. Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.