Landelijke partners

De Nederlandse overheid heeft elf regionale zorgnetwerken aangewezen, die aan een traumacentrum verbonden zijn. De elf netwerken vormen samen de landelijke koepel Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het bureau LNAZ ondersteunt de acute zorg netwerken bij de uitvoering van hun taken, coördineert landelijke projecten en behartigt de gezamenlijke belangen van alle regionale netwerken.