Missie en visie

Missie
Een patiënt in nood, soms levensbedreigend, moet altijd zo snel mogelijk de beste zorg krijgen. Acute zorg moet voor iedere patiënt toegankelijk en beschikbaar zijn. Netwerk Acute Zorg Noordwest staat voor goede ketenzorg voor deze patiënt, zodat de individuele zorgverlener zo goed mogelijk zijn werk kan doen.

Visie

Netwerk Acute Zorg Noordwest is de neutrale spin in het complexe web van ziekenhuizen, regionale ambulancediensten, huisartsenposten, verloskundigen en geestelijke gezondheidsdiensten. Wij zijn een community voor- en door bestuurders en zorgprofessionals. Delen staat bij ons centraal. Vooral door het delen van kennis en de dagelijkse ervaringen van alle ketenpartners, verbeteren we samen de acute zorg in regio Noordwest. Als collectief en met passie voor ons vak. Want zorg deel je.