24/7 Inzicht in capaciteit – Het magazine

4 november 2021

24-7 inzicht in capaciteit - Magazine november 2021Op vrijdag 13 maart 2020 werd officieel een crisisperiode ingeluid die ons nog lang bij zal blijven. Om vele redenen. Ongepland werden we geconfronteerd met tijden van extreme krapte. We kijken terug op een bijzondere prestatie, waarin we samenwerkten aan 24×7 inzicht in capaciteit en coördinatie van onze zorg. Een prestatie waar we samen trots op zijn.

Om iedereen in het zonnetje te zetten die hieraan een bijdrage heeft  geleverd hebben we een magazine gemaakt. Professionals van betrokken ketenpartners in onze regio blikken in dit magazine terug en kijken samen vooruit.

We kijken terug op hoe 24×7 inzicht in capaciteit in de regio stap voor stap werkelijkheid werd. Hoe een netwerk van professionals elkaar steeds beter weet te vinden en samenwerkt. Mensen die met elkaar in verbinding staan. Die samen wendbaar zijn. En ze vertellen wat zij graag willen vasthouden en wat ze verder willen verbeteren. Hoe kunnen we 24×7 inzicht in capaciteit blijven inzetten om de zorgcoördinatie te ondersteunen en afstemming in zorgnetwerk makkelijker te maken? En welke ideeën zijn er om over de grenzen van organisaties heen inzicht bieden, om zorgcoördinatie te vergemakkelijken en te helpen ontregelen? We willen samen goed blijven zorgen voor de mensen die in onze ROAZ-regio wonen en zorg nodig hebben en de mensen die in de zorg (samen)werken. De juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek bieden, nu en in de toekomst. We hopen dat iedereen zich gesteund voelt. Juist ook in deze lastige herstelfase van de crisis. Samen blijven we sterk. We bedanken de geïnterviewden en vele anderen voor de intensieve samenwerking vanuit vertrouwen en solidariteit. Bedankt voor het maken, toepassen, bijstellen en verbeteren van werkbare afspraken en verbinding in de uitvoering. Bedankt voor het delen van relevante data en het bieden van 24×7 inzicht aan collega’s in ons zorgnetwerk. Bedankt voor de mooie verhalen en ieders bijdrage aan 24×7 inzicht in capaciteit.

Namens alle bestuursleden die in ROAZ-verband met elkaar samenwerken, Marijntje Wetzels, lid RvB Spaarne Gasthuis

Deel bericht: