Even voorstellen: Maarten Scholing

1 februari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Even voorstellen: Maarten Scholing

 

Sinds 2008 ben ik werkzaam als arts-microbioloog bij het OLVG met aandachtsgebieden (myco-)bacteriologie en openbare gezondheidzorg. Tot 2018 ben ik gedetacheerd geweest bij het Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam, waar ik mij onder andere in studieverband heb bezig gehouden met de prevalentie van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) in verpleeghuizen. In dit samenwerkingsverband heb ik de urgentie leren inzien van het bevorderen van de bewustwording over BRMO, een goede communicatie tussen en een effectieve samenwerking met alle betrokken partners ter vermindering van antimicrobiële resistentie. Vanaf maart 2018 maak ik deel uit van het regionaal coördinatieteam antibioticaresistentie zorgnetwerk Noord Holland en Flevoland.

Emailadres: m.scholing@olvg.nl

Deel bericht: