Aanpak in vier Amsterdamse stadsdelen; project Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg

10 november 2016

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning. Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende eerstelijnszorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen van groot belang. Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daar antwoord op te geven, start het project Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in Amsterdam.

Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Uitvoering van het project is mogelijk dankzij financiering van ZonMw (voor ondersteuning en monitoring). De looptijd is een jaar, maar daar blijft het niet bij. Betrokken partijen blijven na de projectfase middels het ontwikkelde model samenwerken en ervaringen uitwisselen.

Vier wijken

Het project is gericht op implementatie van een passend model van integrale en gestructureerde ouderenzorg in de eerste lijn. Uitvoering vindt plaats bij huisartsenpraktijken met thuiszorgorganisaties, in vier Amsterdamse wijken waar veel ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid wonen:

 • Amsterdam Nieuw West: SAG-gezondheidscentrum de Vaart
 • Amsterdam Noord: SAG-gezondheidscentrum Banne Buiksloot
 • Amsterdam Zuidoost: GAZO-gezondheidscentrum Reigersbos
 • Amsterdam Buitenveldert: CHAGZ-medisch centrum Gelderlandplein

Doorontwikkeling

In dit project kijken de samenwerkende partijen hoe integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in de praktijk het beste werkt. Er is bij alle deelnemende praktijken al sprake van integrale ouderenzorg, maar deze is nog niet overal even ver geïmplementeerd en de aanpak varieert. Deze zorg wordt verder uitgebouwd, op basis van de inzichten opgedaan bij eerdere studies en ervaringen vanuit NPO-projecten. Zo wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om integrale gestructureerde ouderenzorg verder vorm te geven, zodat het in de praktijk optimaal werkt.

Betrokken partijen

Een groot aantal organisaties slaat bij dit project de handen ineen (zie hier de projectstructuur) Dat zijn:

 • Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ), Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost (GAZO), Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)
 • Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland
 • Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam
 • Ouderen uit NPO-ouderennetwerk
 • Talma Instituut (VU)
 • HKA
 • Zilveren Kruis
 • Gemeente Amsterdam
 • VUmc

Bron: Sigra

Deel bericht: