Aantal mensen dat behandeld wordt voor crisis neemt af

30 augustus 2019

Het aantal volwassenen dat voor crisis behandeld wordt, blijft dalen. Van 51.000 in 2013 naar 46.000 in 2017. Dit is gemiddeld 0,4 procent van de volwassenen. Een deel van de mensen die in crisis raken wordt één of meerdere dagen opgenomen. In 2013 ging het om 39 procent van de mensen die in crisis raakt en in 2017 om 36 procent. Dit meldt Vektis.

Het aantal crisispatiënten ten opzichte van het totaal aantal verzekerde 18-plussers is het hoogst in de regio’s Haaglanden en Amsterdam en het laagst in de regio Noord-Holland Noord. Vektis ziet een behoorlijk verschil in het opnamepercentage van patiënten over de regio’s. In 2017 was dit percentage het laagst in Amstelland en de Meerlanden (23 procent) en Flevoland (24 procent). Het opnamepercentage was het hoogst in Rotterdam en Midden-Brabant (beide 46 procent).

Ook zijn er grote verschillen tussen 2013 en 2017. Voor de meeste regio’s daalt het opnamepercentage. De daling is het grootst in de regio’s Amstelland en de Meerlanden, Flevoland en Zaanstreek/Waterland (met 11 procent). In de regio’s Friesland, Groningen en Drenthe steeg het opnamepercentage juist.

Crisis-ggz

De crisis-ggz is bedoeld om in acute situaties snel in te kunnen grijpen. Om direct gevaar voor een persoon of de omgeving af te wenden of om ernstige overlast te beëindigen. Een acute situatie kan verschillende psychische oorzaken hebben, zoals een psychotische toestand, een acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van dementie.

Verward gedrag

De politie registreert steeds meer meldingen van personen met verward gedrag op straat. Landelijk wordt er gewerkt aan een sluitende aanpak voor deze personen. De crisis-ggz speelt een rol bij de mensen bij wie het verwarde gedrag een psychische achtergrond heeft. Er is echter geen 1-op-1 relatie tussen crisis-ggz en verward gedrag. In tegenstelling tot een stijging in het aantal registraties van personen met verward gedrag, is er een dalende lijn zichtbaar in het aantal crisis-patiënten.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: