Aanvullende subsidie voor zorgpartijen

15 januari 2018

Het puntprevalentie-onderzoek (ppo) bij bewoners in verpleeghuizen

Naast het instellen van Regionale coördinatieteams die moeten leiden tot de vorming van 10 regionale ABR-zorgnetwerken heeft het Ministerie van VWS geld beschikbaar gesteld voor initiatieven van zorgpartijen die nadrukkelijk de onderlinge samenwerking – gericht op het meer grip krijgen op het ontstaan en de verspreiding van resistente organismen – verbeteren. Zorgpartijen met een uitgewerkt idee kunnen een beroep doen op deze financieringsmogelijkheid, die onder voorwaarden door VWS kan worden toegekend.

Sinds de start van de ABR-pilots zijn er inmiddels 2 momenten geweest waarop het mogelijk was om een aanvraag voor subsidie in te dienen. De ABR-pilot loopt nog tot 1 mei 2019 en omdat toegekende subsidie volgens de regels (grotendeels) voor de afloop van de pilot moet zijn besteed, heeft VWS besloten om voor de resterende tijd nog één periode aan te wijzen waarin het mogelijk is om volledig ingevulde aanvragen in te dienen: de periode 1 april – 1 juni 2018.

Wilt u een beroep doen op deze subsidie of mocht u een mogelijk geschikt idee hebben voor het bevorderen van de samenwerking tussen enkele zorgpartijen, leg dan uw aanvraag of idee spoedig voor aan het ABR-zorgnetwerk (aolyhoek@ggdhn.nl). Dan kan samen nagegaan worden of het idee een goede kans maakt op toekenning van de subsidie.

Deel bericht: