Acute zorg niet in gevaar door wegvallen verloskunde en spoedzorg ‘s

19 maart 2019

Nu er in Lelystad geen acute verloskunde of spoedeisende hulp ‘s nachts is, hoeven patiënten zich vooralsnog geen zorgen te maken. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) informatie ontvangen over de gemiddelde ambulancetijden van Lelystad naar andere ziekenhuizen in de regio. De ritten duren iets langer en overschrijden de norm enigszins, maar leiden niet tot gevaarlijke situaties. Dit meldt De Stentor. “Er is geen sprake van calamiteiten of incidenten met patiëntschade”, zo oordeelt de inspectie. Wel duren de ambulanceritten iets langer: waar ambulances er eerder 40 minuten over deden om naar het ziekenhuis af te reizen, is dat nu 55 minuten. Ook duren de ritten vanuit Urk zeven minuten langer. Minister Bruins zegt zich te willen inzetten voor uitbreiding van de norm. Hij meent dat de huidige norm van 45 minuten bovendien niet als wet gezien moet worden. Wel is wettelijk vastgelegd dat ambulances binnen vijftien minuten ter plekke moeten zijn en daar voldoen zij in Lelystad en Urk ook aan.

Door: Nationale Zorggids

Deel bericht: