‘Acute zorg staat overal onder druk’

24 oktober 2019

De Tweede Kamer wil een advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de acute zorg. ‘Er worden nu alleen maar seh’s gesloten’, zegt initiatiefnemer CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zal dat gebruiken voor zijn ‘houtskoolschets’ over de acute zorg.

‘De acute zorg staat overal onder druk. Er worden nu alleen maar seh’s gesloten. De acute zorg verschraalt. Er is te weinig innovatie’, zegt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Ze reisde afgelopen 1,5 jaar het hele land door om een goed beeld te krijgen hoe de vlag erbij hangt in ziekenhuizen. Van Stadskanaal tot Hoogeveen, Lelystad, Woerden, Goes, Terneuzen, Bredevoort en Gennep, overal is de acute zorg een bron van zorg. ‘Burgers hebben stress omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen als bijvoorbeeld van de trap vallen.’

Bruins wil minder markt

De Tweede Kamer debatteerde in 2019 al twee keer over acute zorg met minister Bruins voor Medische Zorg. Over ambulances die steeds minder vaak op tijd rijden. Over spoedeisende hulpposten (seh’s) die noodgedwongen de deuren sluiten. Over grote ziekenhuizen waar de seh verstopt door een haperende uitstroom naar verpleeghuizen en wijkverpleging. Tijdens het laatste debat op 3 oktober liet de minister doorschemeren dat hij minder markt en meer regie van de overheid wil in de acute zorg. Het schrappen van de aanbestedingen in de ambulancezorg vormde daarvoor de eerste stap. In het voorjaar van 2020 komt hij met een ‘houtskoolschets’ van de toekomst van de acute zorg.

Kamer vraagt advies RVS over acute zorg

Daarbij zal hij ook kunnen putten uit een advies dat de RVS in februari gaat uitbrengen over de acute zorg. De RVS buigt zich over de vraag bij wie de regie moet liggen en of de financiering niet anders kan. Opmerkelijk is dat het verzoek niet van het kabinet komt, maar van de Tweede Kamer. De Kamer mag dat doen, maar het komt niet vaak voor. Het verzoek komt van CDA, VVD en GroenLinks. Van den Berg is initiatiefnemer.

Regionaal bestuur betrekken

Bestuurders uit het regionaal bestuur moeten beter worden betrokken bij beslissingen die de acute zorg in hun regio raken, vindt Van den Berg. Nu komt het nog te vaak voor dat zorgbestuurders hun eigen koers bepalen en wethouders voor voldongen zaken plaatsen. ‘Dat betekent niet dat alle wensen van individuele gemeenten gehonoreerd kunnen worden. Maar wel dat de medezeggenschap van het regionale bestuur beter moet. Gelukkig wil minister Bruins dat ook regelen in een Algemene Maatregel van Bestuur.’

Regiobeelden

Een ander speerpunt van Van den Berg vormen de regiobeelden. Die moeten inzicht geven over de bevolkingsopbouw en de lokale zorginfrastructuur, zodat zorgvraag en -aanbod op elkaar zijn afgestemd. ‘Het regionale beleid moet gebaseerd zijn op data. Het maakt nogal wat uit of er in een gebied veel ouderen of mensen met een lage SES (sociaal-economische score) wonen. In Urk zijn er 400 baby’s op 20.000 inwoners. In Zeeuws-Vlaanderen zijn er 700 baby’s op 100.000 inwoners. Dat stelt andere eisen aan de acute verloskunde.’

Wie krijgt meer regie?

De RVS is gevraagd om eerst scherper te definiëren wat regie precies betekent bij acute zorg. Regie kan gaan over het proces of over de uitkomsten. De raad gaat diverse scenario’s uitwerken waarin ofwel de zorgverzekeraars, de rijksoverheid, de lokale overheid of de zorgaanbieders meer regie krijgen. De opstellers van de adviesaanvraag willen weten hoe de publieke belangen van beschikbaarheid, kwaliteit en bereikbaarheid in de acute zorg het beste geborgd kunnen worden.

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: