Afscheid collega Annelies Toor

31 oktober 2019

Na 12,5 jaar nemen we afscheid van onze collega Annelies Toor.

In 2007 begon Annelies bij het zogeheten “Projectbureau Traumacentrum”. Dat was toen nog een klein bureau met alleen de traumazorg en het Mobiel Medisch Team in haar takenpakket. Haar opdracht was om de traumaregistratie in alle ziekenhuizen van de grond te krijgen. Het was een keuze van de toenmalige hoogleraar om de letselcoderingen bij het Traumacentrum te laten, zodat er een eenduidige, betrouwbare en volledige database ontstond. Die traumaregistratie is zij niet meer kwijt geraakt, maar ze mocht er wel steeds meer dingen naast doen.

‘Ik ben betrokken geweest bij het digitaliseren van de informatiestroom van ambulance naar ziekenhuis (Digistroom) en ben een tijd lang beheerder geweest van het ZiekenhuisRampenOpvangplan van VUmc. Ik heb 2 focusgroepen onder mijn beheer gehad, en mocht bij het project ‘Stop de bloeding – red een leven’ instappen en nog meer.’

Het Projectbureau Traumacentrum werd Traumacentrum; in 2008 werd AMC ook aangewezen als zelfstandig Traumacentrum en vond een herverdeling plaats tussen de ziekenhuizen; de heli mocht gaan nachtvliegen; de OTO stimuleringsgelden werden toegewezen aan de Traumacentra en even later ook het organiseren van het ROAZ; het Traumacentrum werd Netwerk Acute Zorg, het bureau groeide naar zijn huidige grootte.

‘Na 12,5 jaar vond ik het tijd voor een andere omgeving en een nieuwe uitdaging.’

‘Ik ben zojuist gestart in het Spaarne Gasthuis als data-analist en projectleider bij het transmurale bureau, waar het gaat over de juiste zorg op de juiste plek tussen het ziekenhuis, huisartsen en VVT. Dit betreft voornamelijk de chronische zorg. Natuurlijk ga ik het spannende van de acute zorg, traumazorg en het MMT missen en ook de mensen waarmee ik heb mogen samenwerken. Maar deze andere kant van de zorg is als je erin duikt, ook weer heel interessant. En genoeg in te doen.’

Deel bericht: