Agressie op eerstehulpposten dreigt het personeel te nekken. Veel artsen en verpleegkundigen zijn bijna overspannen.

27 december 2017

In een onderzoek van de Universiteit Leiden, dat vandaag verschijnt, betitelen vier op de tien personeelsleden op de spoedafdelingen zichzelf desgevraagd als ‘emotioneel uitgeput’. Bijna de helft van de artsen en verpleegkundigen is geneigd patiënten op een cynische manier te omschrijven – in vaktaal heet dat ‘depersonalisatie’.

Die percentages liggen niet alleen veel hoger dan onder de hele Nederlandse beroepsbevolking (daarvan voelt een kwart zich emotioneel uitgeput en cynisch), maar zijn ook beduidend hoger dan onder bijvoorbeeld Belgische verpleegkundigen op dezelfde soort afdeling.

Agressie van patiënten en hun begeleiders blijkt een grote stressfactor

Intimidatie
Agressie van patiënten en hun begeleiders blijkt een grote stressfactor. Bijna drie op de vier ondervraagden zegt minstens eens in de maand verbaal te worden geïntimideerd. Bijna een op de vijf medewerkers heeft maandelijks te maken met lichamelijke bedreigingen. Daarnaast is de werkdruk hoog, zegt de meerderheid. Omdat er weinig ruimte is voor vaste pauzes, kunnen artsen en verpleegkundigen niet altijd goed herstellen.

De bijna negenhonderd werknemers op negentien spoedposten verdeeld over het hele land die deelnamen aan het onderzoek, voelen zich meestal wel opgewassen tegen hun werk. Slechts 5 procent heeft geregeld het gevoel dat niet te zijn, tegen een kwart van de hele beroepsbevolking. Dat maakt de kans op een burn-out bij werknemers op de eerste hulp weliswaar kleiner, maar toch is één op de drie van hen daar dichtbij.

lees meer

Bron: Trouw

Deel bericht: