Op woensdag 15 november leggen ambulancemedewerkers, verspreid over meerdere regio’s in Nederland, tussen 12.00 en 14.00 uur het werk neer. Zij voeren actie voor betere ambulancezorg. Ambulancemedewerkers trekken al zes jaar aan de bel en zijn van mening dat goed hulpverlenerschap in het geding is. Dat meldt FNV.

De arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn ver onder de maat. Zo is er een structureel tekort aan collega’s en een ongezond hoge werkdruk. “Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten”, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Veel verpleegkundigen blijven in een ziekenhuis werken of vertrekken naar uitzendbureaus omdat de werktijden daar beter zijn en de lonen hoger.”

Tijdens deze eerste protestactie rukken de ambulances alleen uit bij spoedgevallen. Gepland personenvervoer, zoals van het ene ziekenhuis naar het andere, of van ziekenhuis naar verpleeghuis, komen gedurende die twee uur te vervallen. Op markten en pleinen of op standplaatsen, zullen sommige ambulancemedewerkers demonstraties geven en in gesprek gaan met omstanders. Welke regio’s allemaal aansluiten bij de protestacties is eind deze week bekend.

Vorige week bracht FNV Zorg & Welzijn een rapport naar buiten, waaruit bleek dat met de huidige bezetting 20 van de 24 ambulancediensten de wettelijke norm van 15 minuten bij spoed niet halen. Seifert: “Ondanks dat de ambulancewerkers herhaaldelijk alarm hebben geslagen om snel tot structurele oplossingen te komen, weigert werkgever Ambulancezorg Nederland (AZN) met ons hierover in gesprek te gaan. Onze leden verwijzen naar hun beroepscode. Daarin staat dat als een hulpverlener niet meer toekomt aan kwalitatieve zorg, hij verplicht is in actie te komen.”

Bron: Nationale Zorggids