Amphia richt ‘verkeerstoren’ in voor patiëntenstroom

10 mei 2019

Om betere grip te krijgen op de patiëntenplanning heeft Amphia het Hospital Control Center (HCC) opgericht. Het ziekenhuis vergelijkt het HCC met de verkeerstoren van Schiphol: via schermen wordt de actuele situatie van in-, door- en uitstroom gemonitord.

Dat meldt Amphia op haar website. Vanuit het HCC vindt centraal de monitoring plaats op en advisering over de capaciteit in het ziekenhuis. De gegevens worden afgezet tegen de trend van afgelopen periode en verwachting voor komende periode, aldus het ziekenhuis.

Doorkijk

Het team van het HCC bekijkt de actuele situatie in het ziekenhuis, stuurt hierop bij en geeft een doorkijk naar de verwachte drukte voor de komende weken. Het team geeft inzicht, advies en organiseert capaciteit op basis van productieafspraken en ontwikkelingen.

Samenwerking

Amphia wil met het HCC beter omgaan met de beschikbare capaciteit. Die is ook leidend in de samenwerking met verpleeghuizen en medisch specialistische revalidatiecentra. Hierbij worden uitstroom uit het ziekenhuis en capaciteit in de verpleeghuizen op elkaar gelegd en voorspelbaar gemaakt om doorstroming in de hele zorgketen te verbeteren.

Bron: Skipr

Deel bericht: