Amsta opent 24 uurs herstelafdeling in MC Slotervaart

25 januari 2018

Amsta heeft op 24 januari in het Medisch Centrum Slotervaart een afdeling Herstel geopend die 24 uur per dag cliënten opneemt. We bieden hier tijdelijke herstelzorg aan ouderen bij een ziekte, infectie, trauma of ongeluk.

Cliënten kunnen na opname op de Spoedeisende Hulp, medische behandeling of een acute situatie thuis op deze afdeling herstellen, revalideren en zich voorbereiden op terugkeer naar huis of een passende zorgplek elders. Het gaat vaak om ouderen met een complexe zorgvraag waarbij meerdere problemen spelen. De afdeling doet daarom ook aan screening en diagnostiek. Amsta Herstel is gehuisvest op twee vleugels van de 6e etage van het MC Slotervaart. De afdeling is gerenoveerd en biedt plek aan totaal 40 cliënten.

Multiproblematiek: screening en diagnose
Het gaat vaak om ouderen met meerdere problemen en een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld een oudere met dementie die is gevallen of door een urineweginfectie ernstig is verward (delier). Stabiliseren, screening en juiste diagnose zijn dan heel belangrijk. Een multidisciplinair team bestaande uit artsen, (fysio)therapeuten en zorgmedewerkers stelt samen met de cliënt en familie een behandelplan op gericht op herstel en terugkeer naar huis. Amsta betrekt daarbij ook het netwerk thuis zoals familie, mantelzorger, huisarts, thuiszorg en/of fysiotherapeut. Mocht terugkeer naar huis niet mogelijk zijn, dan zoekt Amsta naar een passende plek elders.

Zorg met ‘handen op de rug’
De zorg richt zich op het bevorderen van herstel. We zeggen wel eens dat medewerkers zorg verlenen met ‘de handen op hun rug’. Het doel is dat cliënten zo snel mogelijk weer zelf dingen leren doen en hun oude leven weer kunnen oppakken. De cliënten kunnen – zodra het kan – gebruik maken van de voorzieningen van het ziekenhuis zoals het restaurant, winkel en ontmoetingsruimtes.

Doorstroming en samenwerking in het ziekenhuis
Amsta wil met Herstelzorg bijdragen aan doorstroming waarbij ziekenhuisbedden zo snel mogelijk weer vrijkomen en dat ouderen zo snel mogelijk kunnen starten met hun herstel. Het is dan prettig dat ze doorstromen naar een afdeling in hetzelfde gebouw.
Amsta werkt in Amsterdam samen met verschillende ketenpartners in de zorg waaronder ook ziekenhuizen als het OLVG en MC Slotervaart. We onderzoeken de komende maanden wat de nieuwe locatie oplevert voor cliënten, medewerkers en het verminderen van de druk op de Spoedeisende Hulp en de afdeling Geriatrie.

Bron: Amsta

Deel bericht: