Amsta vangt ouderen in nood op

2 september 2016

In de zomer van 2015 sloegen Amsterdamse huisartsen en spoedafdelingen van ziekenhuizen alarm. Ze kregen veel kwetsbare ouderen binnen voor wie lastig een plek te vinden was. Tegenwoordig kunnen deze ouderen tijdelijk terecht op de Amsta-locatie Jan Bonga, zonder indicatiestelling vooraf.

‘Wellicht kun je je het bericht in Het Parool van vorig jaar nog herinneren dat een oudere met dementie een nacht in een politiecel had doorgebracht omdat er geen beschikbare bedden meer zouden zijn in Amsterdam’, zegt locatiemanager Lia Edel van Amsta. ‘Mede naar aanleiding van dat incident zijn we gaan nadenken over wat onze rol hierin zou kunnen zijn. Dat heeft geleid tot de opening op 1 juni van de 24-uurs crisisopvang voor kwetsbare oudere op mijn locatie Jan Bonga.’

Plaats zoeken
De spoedeisende hulp van MC Slotervaart en de huisartsen in Nieuw-West kunnen 24 uur per dag het nummer van Amsta bellen om een plek aan te vragen voor ouderen in kwetsbare situaties. De huisartsen of transferverpleegkundigen hoeven bij zo’n aanvraag  niet zelf nog een indicatie te regelen of moeilijke bureaucratische trajecten in. Dat werk neemt Amsta over. ‘Zodra er bij ons iemand binnenkomt, gaat een multidisciplinair team aan de slag om binnen 48 uur een beeld van iemand te vormen. Ze zorgen ten eerste voor de juiste indicatie en gaan dan op zoek naar een passende permanente plek voor deze mensen. Vaak zijn mensen na hun verblijf bij ons voldoende hersteld om weer naar huis te gaan. Maar als dat niet lukt, zoeken we een plaats in een verzorgingshuis, rekening houdend met de voorkeur van de cliënt.’

Behoefte
Sinds juni heeft Amsta al 29 mensen tijdelijk opgevangen. ‘Dat geeft aan dat hier behoorlijk veel behoefte aan is’, zegt Edel. De werkwijze is wel anders dan wat VVT-organisatie Amsta gewend is. ‘We nemen natuurlijk het risico dat we mogelijk iemand in zorg nemen waar om een of andere reden geen indicatie of vergoeding tegenover staat. Dat is tot nu toe overigens nog niet aan de orde geweest. In eerste instantie legden we geld toe op deze dienstverlening. We zijn echter steeds efficiënter gaan werken en nu kan deze afdeling zichzelf bedruipen. Een voorbeeld van die efficiëntie is dat het multidisciplinair overleg maar tien tot vijftien minuten duurt. Bovendien hebben onze mensen heel hard gewerkt om te wennen aan de nieuwe werkwijze. Het is toch anders om cliënten niet te behandelen als permanente bewoners en allerlei behandelingen starten. We zetten voor deze tijdelijke mensen enkel behandelingen in die op dat moment écht nodig zijn.’

Toekomst
Amsta wil het project graag uitrollen en merkt dat daar in Amsterdam veel belangstelling voor is. ‘Wat mij betreft is het een groot succes dat we samen met het Slotervaart en de huisartsen ernstige acute situaties weten te voorkomen door gebrek aan bedden. We zijn preventief bezig en kunnen mensen opvangen voordat het echt fout gaat. Dat gun ik alle ouderen in Amsterdam.’

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: