Amsterdam UMC verplaatst neurologische patiënten naar Amstelland

20 januari 2020

Ziekenhuis Amstelland neemt sinds kort op vaste basis neurologische patiënten over van Amsterdam UMC. Deze patiënten worden na spoedeisende behandeling in het academische ziekenhuis overgeplaatst, waardoor de doorstroom van patiënten op de seh verbetert. Ook krijgen neurologische patiënten zorg op een plek die beter past bij hun gezondheidssituatie.

Patiënten met een herseninfarct of een hersenbloeding in de regio Noord-Holland komen vaak terecht op de Acute Hersen Hulp van Amsterdam UMC. Daar volgt de diagnostiek en eventuele acute behandeling. Soms gaat het om hooggespecialiseerde behandelingen, zoals het mechanisch verwijderen van het bloedstolsel via het slagaderlijke systeem.

Niet eenvoudig

Een groot deel van de patiënten met een herseninfarct kan enkele uren na het ontstaan van de klachten behandeld worden met bloed-verdunnende therapie en daar is geen academische behandelsetting voor nodig. “Een aantal patiënten kan uitstekend verder behandeld worden in een algemeen ziekenhuis”, zegt neuroloog Yvo Roos in Amsterdam UMC. “Overplaatsing naar het eigen ziekenhuis of een ander ziekenhuis in de regio is echter niet eenvoudig.”

Rondbellen

“Daarvoor moesten we soms flink wat rondbellen, in enkele gevallen reden zelfs ambulances naar ziekenhuizen buiten de regio. Maar vaker bleven patiënten langer in het Amsterdam UMC, waardoor er hier minder ruimte was voor de meer complexere patiënten die juist zorg in een umc nodig hebben. Daarom zijn de nieuwe afspraken met Ziekenhuis Amstelland en omliggende verpleeghuizen zo belangrijk. Nu kunnen we patiënten veilig en vlot overdragen zodat er ruimte blijft voor nieuwe acute patiënten die academische zorg nodig hebben.”

Bron: Skipr

Deel bericht: