Amsterdamse huisartsen kiezen voor alternatief patiënten­dossier

3 april 2018

De Huisartsenkring Amsterdam gaat werken met een alternatief digitaal patiënten­dossier. De huisartsen noemen het veiliger en privacy­vriendelijker dan het landelijke systeem.

Het gebrek aan privacy weerhoudt artsen ervan om met het landelijke systeem te werken,” zegt voorzitter Stella Zonneveld van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA), die de belangen van de huisartsen in en rond de stad behartigt. “Gelukkig is er nu ook een goed werkend en veilig alternatief.”

Na een geslaagde proef willen de huisartsenposten en de Huisartsenkring verder met ‘de Whitebox’. Het is een belangrijk signaal naar de overheid, die na veel weerstand in 2012 het Landelijk Schakelpunt (LSP) heeft ingevoerd.

Het uitgangspunt daarbij is dat er één landelijk systeem komt waarmee zorgverleners, huisartsen, apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen patiëntendossiers kunnen uitwisselen.

Mail, post en fax
Veel huisartsen hadden van meet af aan kritiek op de opzet van het LSP. Van de Amsterdamse praktijken is inmiddels 41 procent erop aangesloten. Daarvan heeft slechts 60 procent van de huisartsen ook daadwerkelijk patiënten aangemeld, meestal niet meer dan 10 procent van het totaal aantal patiënten, blijkt uit cijfers van de HKA.

Veel huisartsen communiceren nog altijd via mail, post, telefoon en zelfs de fax. De grote wens – dat van elke patiënt de relevante informatie met een druk op de knop beschikbaar wordt – is nog altijd toekomstmuziek.

Versleuteld
Een belangrijk euvel van het LSP is volgens Zonneveld dat de huisarts niet zelf in de hand heeft welke informatie naar welke zorgverlener gaat. De informatie loopt via een centraal schakelpunt, waar artsen en andere zorgverleners met een speciaal pasje allemaal toegang toe kunnen krijgen.

Tenzij de huisarts delen van het dossier ‘uitzet’, staat een groot deel van het dossier open, inclusief gevoelige zaken als een incestverleden of geslachtsziekten. “Die informatie is bij de behandeling van een longontsteking in het ziekenhuis niet nodig.”

De Whitebox werkt anders. De huisarts en de patiënt bepalen welke gegevens naar buiten gaan. De huisarts stuurt de patiënteninformatie, vaak een kleine samenvatting, vervolgens gericht en versleuteld naar de betreffende zorgverlener. “Dus niet dat Jan en alleman die toevallig op het LSP is aangesloten, kan meekijken.”

Paul Rijksen, directeur Huisartsenposten Amsterdam, voert de Whitebox graag in naast het LSP. “Als het mogelijk is om veilig patiëntengegevens te delen, moet de huisartsenpost dat faciliteren.”

Meer systemen betekent ook meer werk, maar dat is dan maar zo, vindt hij. “Natuurlijk is één systeem het mooist. Maar er wordt op verschillende manieren naar privacy gekeken. Na decennia van inspanningen en discussies – er is zelfs een wet op gesneuveld – zijn we hier beland. Kennelijk is het nodig dat er verschillende systemen naast elkaar draaien.”

500 euro per jaar
Er is nog wel een hobbel te nemen. Van de zeven leveranciers van Huisarts Informatie Systemen werken er nu twee samen met de Whitebox. Huisartsen die afhankelijk zijn van de andere leveranciers kunnen nog niet met de Whitebox – à  500 euro per jaar – werken.

De Huisartsenkring roept de andere leveranciers op om, naast het LSP, ook de Whitebox aan te bieden.

Bron: Het Parool

Deel bericht: