Analyse intoxicaties op Koningsdag 2017 door Ambulance Amsterdam

26 mei 2017

Ambulance Amsterdam heeft een analyse gemaakt van patiënten die in aanraking kwamen met een ambulance gedurende Koningsdag 2017. Bij deze patiënten was sprake van een intoxicatie met één of meerdere middelen. Er is veel beeldvorming rondom het gebruik van middelen en Koningsdag. De data analyse van Ambulance Amsterdam geeft een objectief beeld van ambulancezorg en middelengebruik tijdens dit evenement.

Klik hier voor het volledige rapport.

Met dank aan:
Renate Bongaards (Ambulance Amsterdam)
Pieternel van Exter (Ambulance Amsterdam)

Deel bericht: