Antibioticaresistentie in Nederland

28 augustus 2018

Antibioticaresistentie wordt neergezet als een grote dreiging, maar met name voor de Nederlandse situatie zijn daar vraagtekens bij te plaatsen. Hoe staat het er in Nederland nu echt voor? En hoe effectief is ons huidige beleid?

Marc Bonten spreekt zijn toehoorders in het Utrechtse Academiegebouw gedecideerd toe. Het is 21 maart 2018 en Bonten is een van de sprekers binnen de Studium Generale-reeks ‘Zwarte zwanen’, waarin wetenschappers aan het woord komen die heersende dogma’s in twijfel trekken. Bonten heeft namelijk eerder in een interview in De Groene Amsterdammer nog maar eens herhaald wat hij al een paar jaar verkondigt: antibioticaresistentie is een minder groot probleem dan vaak wordt verondersteld.

Dominant narratief

In de Senaatszaal haast hij zich te benadrukken dat hij antibioticaresistentie wel degelijk als een serieus probleem ziet, maar dat hij vooral moeite heeft met het dominante narratief. In het kort draaien zijn bezwaren om twee zaken, waarvan de eerste vrij eenvoudig uit te leggen is. Als het gaat over de wereldwijde toename van antibioticaresistentie, valt steevast het getal 10 miljoen: zo veel mensen zullen er tegen 2050 elk jaar overlijden aan onbehandelbare infecties als gevolg van de toenemende resistentie.

Die 10 miljoen, betoogt Bonten, is niet becijferd door epidemiologen of microbiologen, maar door economen. Het getal duikt op in de ‘Review on antimicrobial resistance’, dat in 2014 werd opgesteld in opdracht van de Britse regering.1 ‘Bij die 10 miljoen kom je alleen als je van elke aanname de “worst case” neemt en dan steeds de bovengrens’, zegt Bonten. ‘Vrijwel iedereen in het vakgebied is het erover eens dat het geen betrouwbaar cijfer is. Het rapport is politiek, geen wetenschap.’

(…)

Daarmee belanden we bij het tweede kritiekpunt van Bonten: zeker in Nederland is het bij lange na niet zo vreselijk gesteld als de berichtgeving doet geloven. ‘Op dit moment verliezen we in Nederland geen levens aan antibioticaresistentie’, zegt Bonten, ‘en ik zie dat ook niet snel veranderen.’

Juist door al die spookverhalen is het toch al strenge beleid in Nederland recent nog verder aangescherpt. Hoe erg is het nu echt hier, en doen we niet te veel?

Lees hier het volledige artikel.

Bron: NTVG

Deel bericht: