App Opgeschaalde Ketenzorg

23 mei 2018

In opdracht van de focusgroep Opgeschaalde Zorg wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de app “Opgeschaalde Ketenzorg: Wie doet wat tijdens een incident”. Basis voor de inrichting van de app vormt de 7 gevolgen van disbalans zijnde: 1) sluiting van (delen van) een locatie, 2) groot aanbod van patiënten, 3) verplaatsen van patiënten, 4) tekort aan personeel, 5) uitval nutsvoorzieningen, apparatuur en ICT-middelen, 6) logistieke stagnatie en 7) uitbraak infectieziekten. De app geeft per disbalans de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden waarbij per ketenpartner de informatie- communicatielijnen in beeld gebracht wordt. De app dient als naslag werk voor de ketenpartners voor of tijdens een incident en wordt in juni gelanceerd.

Deel bericht: