Artsen willen ouderenminister

14 juli 2017

Artsenorganisaties LHV, Verenso en Laego willen een minister voor Ouderen en Maatschappij, die oog heeft voor thuiswonende ouderen. Met zo’n twintig organisaties doen ze een oproep aan de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om zo’n functie in het nieuwe kabinet in te stellen.

Een groep van zorgaanbieders, ouderen- en mantelzorgorganisaties vinden dat er zo’n minister moet komen om de problemen aan te pakken rond thuiswonende ouderen. Het ministerie van VWS heeft nu vooral oog voor verpleegzorg door daar geld voor vrij te maken, stellen zij, maar de belangenclubs vrezen dat de problemen van thuiswonende ouderen daardoor ondergesneeuwd raken.

De huisartsen (LHV), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en kaderhuisartsen ouderengeneeskunde (Laego) zien op een aantal gebieden problemen. Ten eerste ontbreekt volgens hen een passend aanbod aan woonvormen waar ouderen zich veilig voelen, zoals aanleunwoningen, zorgappartementen of het vroegere verzorgingshuis. Daarnaast hebben thuiswonende ouderen meer hulp en steun nodig dan hun sociale netwerk kan bieden, constateren de artsen. Verder missen ze samenhang in de zorg voor deze groep ouderen, en stellen ze dat er meer aandacht en tijd nodig is om maatwerk te bieden.

Een ouderenminister zou een mandaat moeten krijgen om ‘in nauwe samenwerking met relevante ministeries met een integrale aanpak’ deze problemen aan te pakken. De belangenorganisatie willen nu verschillende acties uitwerken die volgens hen daaraan kunnen bijdragen.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: