Behandeling ggz in Amsterdam stagneert door woningtekort

17 maart 2017

Amsterdam kampt met een flink tekort aan woningen voor ex-psychiatrische patiënten. Zeker 120 zouden de kliniek kunnen verlaten als er onderdak voor ze was. Omdat er geen woningen beschikbaar zijn houden ze plekken bezet waardoor de behandeling van derden stagneert.

Bestuurders Dick Veluwenkamp van ggz-instelling Arkin en Clemens Baas van HVO-Querido (waar Begeleid Wonen Amsterdam onderdeel van is) luiden deze week de noodklok in Het Parool.

Gedwongen opname

Door de beperkte capaciteit kunnen psychiatrische patiënten, die zich voor een vrijwillige opname melden bij Arkin, er niet terecht. Vaak verslechtert dan hun toestand zodat ze toch gedwongen moeten worden opgenomen – een veel ingrijpender traject. Volgens Veluwenkamp gebeurt dit meerdere keren per week. Aan de andere kant kunnen patiënten niet doorstromen naar ambulante behandeling zodra dat mogelijk is. Dat werkt demotiverend en verslechtert het herstel.

Wachtlijsten

Het gebrek aan woningen maakt dat de kosten voor ggz in Amsterdam de pan uitrijzen. De gemeente heeft daarom twee jaar geleden duizend woonplekken voor kwetsbare groepen toegezegd. Maar dat loopt niet hard, schrijft Het Parool. Vorig jaar zijn er 33 gerealiseerd. De wachtlijsten voor kwetsbare groepen kunnen oplopen van acht maanden tot drie jaar.

Bron: Het Parool

Deel bericht: