Bekostiging digitale zorg wordt makkelijker

9 augustus 2019

De vergoeding voor thuiszorgtechnologie voor de wijkverpleging wordt uitgebreid en vereenvoudigd. Ook voor de medisch-specialistische zorg wordt de vergoeding van digitale zorg verruimd. Daar wordt een nieuwe zorgprestatie ingevoerd, die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Dat meldt minister Bruins, naar aanleiding van de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020: Overzicht per sector’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de Wegwijzer zet de NZa alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg in 2020 op een rij. De nieuwe regels kunnen meegenomen worden in het zorginkoopproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren. De publicatie is geschreven binnen de kaders van al lopende initiatieven, zoals de Juiste Zorg Op de Juiste plek, thuiszorgtechnologie en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de elektronische gegevensuitwisseling.

Wijkverpleging

In de reguliere bekostiging van de wijkverpleging is al ruimte voor afspraken over de inzet van digitale zorg. Zo maken beeldschermcommunicatie en telefonische contacten al onderdeel uit van het uurtarief voor directe contacttijd met een patiënt. In overleg met de veldpartijen wordt per 2020 de aanvullende vergoeding voor de inzet van thuistechnologie verruimd. In 2019 mag de zorgaanbieder per patiënt per maand aanvullend nog maximaal 4 uur beeldschermcommunicatie declareren en 2,5 uur farmaceutische telezorg. Per 2020 maakt het niet meer uit welke vorm van thuiszorgtechnologie wordt ingezet. Er is dan sprake van één prestatie thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging, zonder dat deze het soort zorgtechnologie voorschrijft. Aanbieder en zorgverzekeraar bepalen samen welke thuiszorgtechnologie voor welke patiënt wordt ingezet, bovenop de directe contacttijd met de patiënt. Maximaal 6,5 uur per maand, tegen maximaal het afgesproken tarief van verpleging en/of persoonlijke verzorging mag worden gedeclareerd.

Doorbraak

“Een doorbraak in de bekostiging van digitale zorg!”, zo stelt zorgondernemer Daan Dohmen. “Nieuwe prestaties en tarieven maken het mogelijk voor alle sectoren om digitale zorg nog eenvoudiger te bekostigen.” Met de nieuwe aanvullende vergoeding thuiszorgtechnologie kan de inzet van slimme techniek zoals sensoralarmering, waar bijvoorbeeld FocusCura aan werkt, worden bekostigd.

Medisch specialistische zorg

Bij de bekostiging van medisch-specialistische zorg wordt meestal de medische handeling beschreven. De uitvoering daarvan kan met e-health toepassingen zijn. Er worden vaak geen nadere voorwaarden gesteld. Voor een aantal e-health toepassingen zijn in overleg met veldpartijen specifieke zorgactiviteiten vastgesteld, zoals telemonitoring, screen-to-screen consult en schriftelijke consultatie zoals e-mail en chatten.

Per 2020 komt er een nieuwe zorgprestatie bij, die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Dit ligt in de lijn van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarmee wordt het makkelijker om medisch-specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren.

Transformatie

“Door de technische mogelijkheden wordt het makkelijker om met een app of via beeldbellen patiënten continue thuis te monitoren en alleen naar het ziekenhuis te laten komen wanneer dit medisch noodzakelijk is. Wij geloven dat deze transformatie een antwoord is op de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten,” aldus Georgette Fijneman, voorzitter van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Bron: Skipr

Deel bericht: