Beslisboom doorstroming patiënten

13 september 2016

SIGRA heeft een 2e versie van de beslisboom gepubliceerd voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben. Onder vervolgzorg valt onder andere acute opname in de V&V, ondersteuning, begeleiding, wijkverpleging en intramurale Wlz-opname.

Doelen beslisboom

  • Duidelijkheid verschaffen met betrekking tot verschillende regelingen, definities en financiële kaders voor zorgaanbieders.
  • Zorgen voor correcte routering in het verwijsproces, waardoor de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering wordt geleverd.
  • Signaleren van knelpunten in het proces, zodat geanalyseerd kan worden wat de oorzaak hiervan is.

In het proces om te komen tot de beslisboom is samengewerkt met verschillende zorgaanbieders, Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis.

De beslisboom is bruikbaar voor

  • Patiënten in de thuissituatie die een nieuwe of aanvullende zorgvraag hebben en daardoor terecht komen bij een huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp en/of wijkverpleegkundige.
  • Patiënten die na ziekenhuisopname vervolgzorg nodig hebben, anders dan de zorg die zij al kregen voor opname.

Het uitgangspunt is de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie te organiseren en slechts waar nodig over te gaan tot een (tijdelijke) opname.

Actualisatie en casuïstiek

De beslisboom is een actief document. Dat wil zeggen dat er in de loop van de tijd aanpassingen in gedaan worden. De actuele versie is altijd op de website van SIGRA te vinden.
U kunt contact opnemen met Lara Wouda of Marjolein van Harten van SIGRA als:

  • Er wijzigingen zijn die doorgevoerd moeten worden in de beslisboom.
  • U een casus heeft die een knelpunt in de doorstroming illustreert (daarmee kunnen procesafspraken aangescherpt worden).

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over doorstroming ook op:

Dit project is onderdeel van het programma Integrale Gezondheidszorg

Bron: SIGRA

Deel bericht: