Betere geboortezorg als verloskundige en ziekenhuis samenwerken

13 september 2016

Twee derde van alle zwangere vrouwen in Nederland wordt vanwege risicofactoren tijdens de zwangerschap doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Zwangere vrouwen ervaren de kwaliteit van de geboortezorg echter hoger als zij tussentijds niet hoeven te switchen. Goede samenwerking tussen ziekenhuis en verloskundigenpraktijk draagt bij aan verhoging van kwaliteit van geboortezorg en het mentaal welzijn van de patiënt tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sophie Truijens, zo meldt het Máxima Medisch Centrum.

In de periode rondom de zwangerschap en bevalling ondervinden vrouwen diverse lichamelijke en psychische veranderingen. Omdat tot voor kort geen geschikte instrumenten beschikbaar waren om de kwaliteit van geboortezorg en de beleving van de bevalling te meten vanuit het perspectief van de patiënt, heeft Truijens hiervoor vragenlijsten ontwikkeld en gevalideerd. Met deze en andere instrumenten onderzocht zij hoe zwangere vrouwen de kwaliteit van geboortezorg ervaren en hoe zij hun mentaal welzijn tijdens de zwangerschap beoordelen.

Vanwege risicofactoren wordt ongeveer twee derde van de vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Truijens laat met haar onderzoek zien dat vrouwen die zorg blijven ontvangen in dezelfde zorginstelling een hogere kwaliteit van zorg ervaren dan vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn doorverwezen. Optimale samenwerking tussen verloskundigenpraktijken en ziekenhuis is dus belangrijk om de overdrachtsmomenten bij doorverwijzing zo goed mogelijk te laten lopen. Ten aanzien van deze samenwerking in de regio Eindhoven laat de studie van Truijens zien dat teamtrainingen waarbij kraamverzorgenden, eerstelijns verloskundigen en zorgverleners van het ziekenhuis samen trainen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van geboortezorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Het proefschrift van Truijens onderbouwt dat de pilot ‘integrale geboortezorg’ die loopt in Máxima Medisch Centrum van groot belang is voor verbetering van de ervaring van de kwaliteit geboortezorg van zwangere vrouwen. Dit is een samenwerking tussen de afdeling gynaecologie van MMC en nu al ruim zestien eerstelijns verloskundigenpraktijken uit de regio. Hierbij wordt na toestemming elke aanstaande moeder in het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van MMC besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Ook met kraamzorgorganisaties wordt nauw samengewerkt.

Bron: Nationale Zorggids

Deel bericht: