Betrouwbaarheid triage

10 januari 2019

IQ healthcare is een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bij kinderen, in opdracht van de Stichting NTS. In een case scenario studie beoordelen triagisten van huisartsenpost, meldkamer ambulancezorg en spoedeisende hulp een groot aantal uitgeschreven cases. Van deze cases wordt tevoren de urgentie en hulpinzet bepaald door experts; de referentiestandaard. De mate van overeenstemming tussen triagisten onderling (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) en de mate van overeenstemming tussen triagisten en de referentiestandaard (validiteit) wordt onderzocht. In september 2019 worden de resultaten verwacht. Bij dit project zijn dr. Paul Giessen en dr. Marleen Smits van IQ healthcare betrokken.

Deel bericht: