Bevorderen van juist gebruik van antibiotica

2 oktober 2018

Automatische concepten 12

Juist gebruik van antibiotica is noodzakelijk voor een effectieve en doelmatige behandeling van patiënten. Door juist gebruik van antibiotica worden onnodige bijwerkingen, kosten en de ontwikkeling van antibioticaresistentie (ABR) voorkomen. Dit voorjaar, in juni, heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd (zie hier en hier) van 3 pilotstudies – gericht op juist gebruik van antibiotica – die zijn uitgevoerd in ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartspraktijken. In de pilots is gekeken naar het antibioticavoorschrijfgedrag van artsen bij urineweg- en luchtwegklachten. Bij ongeveer de helft van de voorschriften bleek het voorschrijfgedrag niet (geheel) overeen te komen met de (binnenkort) geldende richtlijnen. Dit suggereert dat er verbetering van voorschrijfgedrag mogelijk is. VWS heeft het RIVM, de stichting werkgroep antibioticabeleid (SWAB) en de ABR- zorgnetwerken gevraagd om gezamenlijk een plan uit te werken hoe na 1 mei 2019 het juist gebruik van antibiotica gestimuleerd kan worden.

Deel bericht: