‘Bij hartfalen is de cardioloog hopelijk even niet in het ziekenhuis’

10 maart 2018

Als de cardiologen bijeenkomen voor een wetenschappelijk congres en er niet kunnen zijn voor hun patiënten, daalt de sterfte door hartfalen.

Serieus. Dit is geen flauwe grap, maar de uitkomst van onderzoek geleid door Anupam Jena, hoogleraar aan de medische faculteit van Harvard in de VS. Net als andere medisch specialisten komen cardiologen geregeld bijeen om te leren van collega’s en wetenschappelijk bij te blijven. Jena vroeg zich een paar jaar geleden al af of dat geen schade zou berokkenen in hun klinieken, waar vervangers de zorg op zich moest nemen.

Met een paar collega’s van Harvard verzamelde Jena de sterftecijfers van mensen die met een acuut hartfalen in een ziekenhuis belandden tijdens twee van de grootste cardiologiecongressen in de VS. Hij verwachtte dat hun overlevingskansen even goed zouden zijn of misschien iets minder. Maar die bleken béter. In afwezigheid van de topcardiologen wisten hun vervangers meer levens te redden. En was het cardiologiecongres achter de rug, dan gingen de sterftecijfers weer omhoog.

Minder drastisch

Dat hadden de onderzoekers niet verwacht. Maar ze kregen wel een vermoeden van de oorzaak. Want wie gaat er naar het wetenschappelijk congres? De topcardioloog die wetenschappelijk wil presteren, en die niet zal aarzelen over een stevige ingreep. Misschien hebben hartpatiënten door de bank genomen baat bij een minder drastische ingreep.

Dat vermoeden hebben ze in een tweede studie, die vandaag wordt gepubliceerd, niet kunnen bevestigen. Ook als de cardioloog van huis is, worden binnenkomende patiënten operatief geholpen indien nodig. Met dezelfde uitkomst. Het verschil zit in de groep patiënten die níet wordt geopereerd maar met medicijnen wordt geholpen. Die patiënten zien hun levenskansen stijgen als de cardioloog er niet is. Diens vervanger is blijkbaar kundiger in het voorschrijven van het juiste medicijn en het herkennen van complicaties.

Moraal van de onderzoekers: cardiologen kunnen op hun topcongressen veel leren, maar misschien nog meer van de collega’s die hen intussen vervangen.

Bron: Trouw

Deel bericht: