Bijeenkomst COVID-noodtrainingen ziekenhuizen 11 februari 2021

23 februari 2021

Op 11 februari 2021 organiseerden SpoedZorgNet, Netwerk Acute Zorg Noordwest en SIGRA een online bijeenkomst over COVID-noodscholingen met contactpersonen/opleidingscoördinatoren van ziekenhuizen om kennis uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. 

 

Aanleiding

In het kader van een mogelijke (of zelfs waarschijnlijke) 3e golf was het verzoek van de Medisch Coördinatoren (MCO) van de ziekenhuizen om de COVID-noodscholingen nog eens in kaart te brengen en de contactpersonen/opleidingscoördinatoren kennis te laten uitwisselen. Belangrijk is dat alle betrokken in de ziekenhuizen optimaal getraind en voorbereid zijn. Bijna alle ziekenhuizen in de regio konden aansluiten en input leveren. Tijdens de bijeenkomst werd ieder ziekenhuis gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen. Hieronder wordt per vraag de uitkomst samengevat.

  1. Wat zijn de belangrijkste getrainde groepen/rollen?

De meeste ziekenhuizen hebben voor het werken op een COVID-afdeling (IC of kliniek) verschillende rollen, groepen of profielen gedefinieerd. De belangrijkste zijn hierbij: arts, verpleegkundige,  ondersteunend en omloop. Binnen deze groepen wordt veelal taakgericht opgeleid.  Denk hier bijvoorbeeld aan taken als gebruik beschermende kleding, reanimatie, bediening apparatuur (pomp, monitor etc.), druppelisolatie en maken keeluitstrijk. Verschillende opleiders geven verder het belang aan van trainingen over de geestelijke gezondheid.

  1. Wat zijn de belangrijkste trainingsvormen?

Alle ziekenhuizen combineren een aantal trainingsvormen. Meest uitgebreide en intensieve trainingen zijn (logischerwijs) opgezet voor de COVID IC. Een deel van de training is online (filmpjes/online materiaal/testen), maar daarnaast wordt vooral getraind in skills labs en on the job. Vooral dit laatste blijkt essentieel zo melden de opleidingscoördinatoren. Hiermee wordt snel duidelijk waar nog extra kennis nodig is op individueel niveau. Vroegtijdig inwerken is daarmee heel belangrijk.

  1. Worden trainingen zelf ontwikkeld of wordt ze ingekocht/afgenomen?

Een deel wordt (gratis) afgenomen/ingekocht door ziekenhuizen zo blijkt, met name de online trainingen. Veel genoemd hierbij zijn de trainingen van Expertcollege, TCG en de Erasmusacademie.  Hiernaast is de afgelopen maanden ook veel zelf op maat ontwikkeld.

  1. Welke zelf ontwikkelde noodtrainingen zijn mogelijk nuttig voor andere huizen/waar ben je trots op?

Er werden door de ziekenhuizen verschillende trainingen genoemd. Een voorbeeld hiervan is een training voor het gebruik van zuurstofmaskers (Amstelland), reanimatietraining (OLVG), mental support training (Spaarne) of training draaiteams op de IC (Noordwest). Vanuit het Flevoziekenhuis werden VIG-ers (verzorgende intramurale gezondheidszorg) genoemd als bruikbare groep voor ondersteuning op de COVID-kliniek (helpen daar in ADL-taken). Verder zijn in aantal ziekenhuizen nu de eerste verpleegkundigen de BAZ-opleiding gaan volgen. De eerste bevindingen zijn positief. Vanuit Amsterdam UMC werd aangegeven dat binnenkort de pilot ‘schouder aan schouder’ zal starten. In deze pilot gaan master-studenten worden ingezet als verpleegkundig ondersteuner.

  1. Welke noodtrainingen missen ziekenhuizen nog?

Het antwoord op deze vraag was een belangrijk doel van deze bijeenkomst. Gelukkig bleken er nu  eigenlijk geen specifieke (nood)trainingen te zijn die nog worden gemist in de ziekenhuizen. Het enige wat nog werd benoemd was een training ‘supervisie voor IC verpleegkundigen’. Dit is belangrijk als bij een nieuwe piek met andere verpleegkundige patiënt ratio’s zal moeten worden gewerkt (met meer ondersteuners/buddies). De bureaus en SIGRA gaan navragen of deze training elders in het land is ontwikkeld.

Tot slot/afsluitend

Afsluitende discussie ging over (de complexiteit van) het enthousiasmeren van nieuw/ander personeel om nu al/vroegtijdig te scholen voor de komende piek. Dit zal de komende tijd een enorme uitdaging zijn voor de ziekenhuizen.

Martijn Rhebergen, SpoedZorgNet

 

Deel bericht: