BLOG: Coronavirus

28 maart 2020

Het kan bijna niet anders dan dat het in deze blog over dat ene woord gaat dat ons op dit moment allemaal bezighoudt. Corona of zo u wilt ‘COVID-19’. Bill Gates voorspelde het al: niet iets heel groots, maar juist iets heel kleins levert op dit moment de grootste bedreiging op. Ook in de crisisbeheersing zijn infectieziekten vaak als reëel scenario genoemd en daarvoor zijn draaiboeken gemaakt, trainingen opgezet en oefeningen gehouden. En toch hadden we niet kunnen voorspellen wat de impact van zo een wereldwijd verspreid virus is. De gevolgen voor het sociale leven en de economie zijn enorm en we kunnen pas later beoordelen wat alle effecten daadwerkelijk zijn. En dat geldt ook voor elke wel of juist niet genomen maatregel. Elke zogenaamde deskundige komt ons uitleggen hoe de vork in de steel zit en waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn. De vergelijkingen met andere landen geven nu niet bepaald het noodzakelijke vertrouwen dat we het goed doen. Maar laten we ons vooral houden aan de afspraken en laten we de corona-crisis, zolang deze voortduurt, niet zien als favoriet discussievoer. Zeker is wel dat er grote druk staat op degenen die elke dag met de gevolgen van dit virus te maken hebben. Met risico voor de eigen gezondheid maken zij lange dagen waarin zij de beste zorg verlenen. En dit geldt niet alleen voor zorgverleners, maar ook voor mensen met andere vitale functies, zoals bijvoorbeeld in transport. Dat we daar voor klappen is terecht, al zou deze waardering niet alleen op deze momenten geuit moeten worden.

De komende weken zijn cruciaal en de effecten van de genomen maatregelen zullen steeds duidelijker worden. Hopelijk weten we de curve af te vlakken en is de beschikbare landelijke capaciteit groter dan het aantal patiënten dat (intensieve) zorg nodig heeft.
Daar is voor nu alles op gericht.

Frank de Groot en Danielle Bonink
Manager SpoedZorgNet & Netwerk Acute Zorg Noordwest

Deel bericht: