Blog: Hoe verder na Covid-19 ( de 1e wave)

28 april 2020

We bevinden ons in een nieuwe wereld waarin we, nog minder dan voorheen, controle hebben over wat er allemaal staat te gebeuren. Wat we zeker weten is dat COVID-19 onder ons is en dat de eerste inzichten wat dit virus met ons doet zichtbaar worden.

Er gaat van ons gevraagd worden flexibel te kunnen inspelen op datgene dat staat te gebeuren. We zullen zowel privé als in werk moeten leren mee te gaan bewegen met de grillen en ontwikkelingen die het coronavirus ons gaat brengen.

Dit betekent dat we zomaar nog een 2de of 3de COVID-19 golf kunnen verwachten en ook periodes van relatieve lage ziekte-uitbraak. Een capaciteitsmodel variërend van 1.100 tot 2.400 IC-bedden in Nederland zou nodig kunnen zijn. Dit alles in ieder geval totdat een vaccin is gevonden en beschikbaar is.

Alleen al bij het opschrijven van deze zinnen merk ik bij mezelf alweer de behoefte om toch ergens vanuit te kunnen gaan. Zou omdenken hiervoor de remedie zijn en hoe moet dit dan?

Voor ons als Netwerk heeft de afgelopen periode, net als voor iedereen, ook een grote impact gehad. We vervullen een belangrijke ondersteunende rol in ROAZ-verband in de opvang en stroomlijning van de acute zorg.

Met vele ketenpartners is samen heel snel heel veel opgebouwd, wat prachtig is om te zien. Hoe gaan we nu verder in onze ROAZ-regio, waar hebben partners in de zorg behoefte aan?

Eén van de bestuurders zei terloops: ,,Als we maar kunnen houden qua samenwerking wat we nu in korte tijd hebben opgebouwd”. Het samen staan en solidair zijn in deze tijd en ook hierna is een groot goed.

Als ik mag fantaseren, dan gaan we de komende tijd de structuur en samenwerkingsverbanden afschalen in frequentie en behouden we het goede wat we hebben opgebouwd, voor het samenwerken in de acute zorg in de toekomst.

We hoeven niet bij elkaar te komen om te vergaderen, de telefonische mogelijkheden om elkaar te spreken zijn onuitputtelijk. Laten we dit vasthouden. Het maakt het maken van afspraken ook gemakkelijker.

We zijn er als Netwerk Acute Zorg Noordwest voor een zo optimaal mogelijke keten van de acute zorg, wat staat ons hierin de komende tijd te doen?

In de fantasie is het een grote wens om als patiënt of familielid of arts een duidelijke poort aan te treffen met een ingang die open staat.

Ik denk dan aan zorgcoördinatie. Een centraal triagepunt, waar de vele vragen kunnen binnenkomen en deskundigen precies weten waar naar te verwijzen. Of dit nu is voor het inschatten van welke organisatie het beste is op dit moment, welk vervoer daarvoor nodig is, hoe een heel plan voor de totale zorg kan worden gemaakt, dat helder is wat je kunt verwachten etc. Dat je vanuit het triagepunt precies kunt zien waar welke zorg geboden wordt en kunt zien waar plaats is en goed kunt doorverwijzen.

Dat er een coördinator is voor jou als patiënt in dit traject die je meeneemt en begeleidt in het hele proces, bijvoorbeeld van de ene discipline naar de andere, van de ene organisatie naar de andere en weer terug naar huis.

Dat er geen dubbele uitvragen nodig zijn, er één patiëntendossier is, wat je als patiënt bij je hebt en elke discipline kan zien wat er nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Organisaties vullen elkaar aan en de coördinator (zoals eerder genoemd) bewaakt mede het proces zodat je als patiënt snel en goed wordt geholpen tegen zo laag mogelijke kosten.

Is dit alles een fantasie of is er al een begin gemaakt met omdenken en gaan we dit met elkaar in de toekomst meer en meer realiseren? De tijd gaat de antwoorden brengen, ik ben heel benieuwd.

Danielle Bonink

directeur Netwerk Acute Zorg Noordwest

Deel bericht: