Blog: Verwarde personen: veiligheidsregio’s aan zet!

27 december 2017

Het luiden van de noodklok door korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie over het toegenomen aantal incidenten met verwarde personen vraagt niet om weer een nieuwe aanpak, maar om crisismanagement waarvoor de infrastructuur al aanwezig is.

Verschrikkelijke gebeurtenissen zoals de aanslag op Koninginnedag 2009 (Karst T.), de schietpartij in Alphen aan den Rijn 2011 (Tristan van der V.), de moord op Els Borst 2014 (Bart van U.) en de moord op Anne Faber 2017 (Michael P.) staan op ons netvlies gegrift. Er is hier sprake van een sluimerende crisis die tot diep in de poriën van de samenleving doordringt.
Het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen is sinds 2011 toegenomen van 40.000 tot 75.000, een stijging van circa 87 procent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie onlangs de noodklok luidde. Politiemensen zijn onevenredig veel tijd kwijt met optreden jegens verwarde personen en hij pleit voor de inzet van extra ggz-professionals in de wijken. Natuurlijk is het een taak van de politie op te treden tegen verwarde personen die amok maken. De politie moet de openbare orde handhaven. Zijn oproep is evenwel begrijpelijk, omdat hij vroegtijdig de ‘zorg’ wil laten interveniëren, om grotere problemen te voorkomen. We moeten er echter voor waken dat we weer iets nieuws gaan bedenken, terwijl er al een werkwijze bestaat. Er is hier sprake van een sluimerende crisis die tot diep in de poriën van de samenleving doordringt. Reguliere zorg volstaat niet meer en opgeschaalde zorg is dan noodzaak. Dat vergt een crisismanagementaanpak en betekent dat de 25 veiligheidsregio’s in ons land aan zet zijn.

lees meer

Bron: Zorgvisie/SVDC

Deel bericht: