Bruins houdt 45-minutennorm tegen het licht

21 november 2018

Minister Bruins van Medische Zorg wil de vijfenveertigminutennorm tegen het licht houden. Dat zei hij tijdens een algemeen overleg van de vaste kamercommissie VWS.

Bruins stelde vast dat er de afgelopen weken veel te doen is geweest over de zogenaamde 45-minutennorm: dat mensen binnen deze tijd met de ambulance naar het ziekenhuis moeten kunnen worden vervoerd. Hij zei dat er ooit voor deze norm, die van belang is bij de spreiding van zorg, is gekozen, maar dat ook hij zich kan voorstellen dat er situaties zijn waarbij die te ruim is. Hij vindt de onrust over de norm aanleiding om nog eens te kijken naar deze norm, waarbij hij ook wil kijken naar hoe deze in andere landen is geregeld. Meer details over dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Het is slechts één van zeker vijf onderzoeken die zullen plaatsvinden naar aanleiding van de faillissementen van de ziekenhuizen. De curatoren van de failliete ziekenhuizen onderzoeken de achtergronden van de financiële teloorgang, en de rol van bestuur en raden van toezicht. Hoogleraar corporate governance Jaap van Manen zal een commissie leiden die onafhankelijk onderzoek doet naar de aanloop van het faillissement, waarbij de rollen van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en de toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit aan bod zullen komen. De NZa en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zullen op hun beurt kijken of er sprake is geweest van onbehoorlijke verstrengeling van belangen bij het bestuur van de MC-groep. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde eerder al aan te onderzoeken hoe is omgegaan met de patiëntveiligheid bij de faillissementen.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: