Bruins wil netwerkgeneeskunde mogelijk maken

19 maart 2019

Minister Bruno Bruins (VWS) wil de omstandigheden voor netwerkgeneeskunde bevorderen. Rond 1 april zal de minister daarom een Kamerbrief doen uitgaan over de noodzaak van eenduidigheid van ‘taal en techniek’, zodat verschillende systemen beter gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Dat zei hij dinsdag op een congres van de Federatie Medisch Specialisten over netwerkgeneeskunde. Advertentie Netwerkgeneeskunde organiseert zorg dichtbij de patiënt, en de zorg past zich daarop aan, over muren en door schotten van ziekenhuizen heen. Het uitgangspunt van ‘de patiënt centraal’ spreekt de minister aan, zo zei hij.

Volgens Bruins is het daarom van belang dat zorgaanbieders met elkaar kunnen overleggen met één taal en techniek. Alleen al voor iets als medicatieoverdracht is dit essentieel. ‘De rijksoverheid kan hierin regie voeren.’ Daarnaast nodigde de minister ‘plukjes artsen’ uit om langs te komen op het ministerie met ‘concrete’ kwesties, wanneer regeltjes en bekostigingsafspraken in de weg lijken te staan van nieuwe manieren van samenwerken. ‘Aarzel niet, kom naar mij toe en laten we het bespreken, misschien samen met de ACM en NZa.’ Ook kan de zorg in de regio beter op elkaar worden afgestemd, stelde Bruins vast. Een recent ‘plompverloren’ faillissement als dat van het Slotervaartziekenhuis ‘willen we niet meer’. Om situaties als deze te voorkomen, moeten alle zorginstellingen beter overleggen met zorgverleners in hun omgeving: huisartsen, fysiotherapeuten en anderen. Daarnaast noemde Bruins de komst van de gratis digitale persoonlijke gezondheidsomgeving, later dit jaar. Waarbij hij een keurmerk aankondigde en beloofde op het privacyaspect te zullen letten.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: