Campagne voor griepvaccinatie

13 november 2018

Campagne voor griepvaccinatie

Griep is een jaarlijks terugkerende infectieziekte met een grote maatschappelijke impact. In het ziekenhuis is het extra druk met patiënten met griepachtige verschijnselen, maar ook medewerkers moeten zich door griep ziek melden. Het afgelopen jaar moest het Spaarne Gasthuis zelfs een aantal geplande operaties afzeggen, om ruimte te maken voor acuut zieke patiënten.

Reden genoeg voor het ziekenhuis om het dit jaar anders aan te pakken en de griepvaccinatie actief te gaan promoten.

Margreet de Geus, manager zorg: “We hebben van de afgelopen jaren geleerd om ons beter voor te bereiden op het griepseizoen. Hoeveel extra patiënten verwachten we? Hoeveel (extra) verpleegkundigen hebben we daarvoor nodig? Omdat we er rekening mee moeten houden dat medewerkers – ondanks het promoten van de griepvaccinatie – toch geveld worden door de griep, proberen we in die periode zo min mogelijk medewerkers op vakantie te laten gaan of scholingen te laten volgen zodat iedereen maximaal inzetbaar is. Daarbij trekken we extra medewerkers aan via uitzendbureaus. Verder maken we gebruik van een rijdende vaccinatiekar  – die een week door het ziekenhuis rijdt om zoveel mogelijk medewerkers in te enten – en kunnen verpleegkundigen elkaar vaccineren op hun eigen afdeling.”

Landelijke aanpak

Het Spaarne Gasthuis sluit daarbij aan op de landelijke campagne van het NVZ, de NFU, FMS en het V&VN dat op 1 oktober van start ging en op de regionale campagne met Zorgbalans, Kennemerhart, Sint Jacob en Zorggroep Reinalda. Doel van deze campagnes is om de gemiddelde vaccinatiegraad onder medewerkers in zorgorganisaties te verhogen.

Raad van bestuur en medische staf trappen af

“Kwetsbare patiënten kunnen dan beter worden beschermd en minder collega’s in het ziekenhuis zullen zelf de griep krijgen”, stelt Martijn Weisfelt, voorzitter van de medische staf. Weisfelt zal zich, samen met de raad van bestuur, als aftrap van de campagne, als eerste laten vaccineren op dinsdag 30 oktober.

Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: “Een epidemie kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen door er voor te zorgen dat de gevolgen voor zowel onze patiënten als medewerkers zo klein mogelijk blijven.”

Bron: Spaarne Gasthuis

Deel bericht: