Continuering van de ABR zorgnetwerken

2 oktober 2018

Automatische concepten 12

VWS heeft besloten dat de pilot voor de ontwikkeling van ABR zorgnetwerken in de komende jaren een vervolg krijgt. Vanaf 1 mei 2019 tot eind 2022 stelt VWS financiering beschikbaar voor het verstevigen van deze zorgnetwerken. Naast een budget voor een regionaal coördinatieteam voor o.a. het ontwikkelen en bevorderen van activiteiten, is er per zorgnetwerk per jaar ongeveer 100.000 euro beschikbaar voor het financieren van projecten van zorgorganisaties in het netwerk en 150.000 euro per jaar voor ‘ingroeitaken’. Met het geld voor deze ingroeitaken wil VWS de aanpassing van werkzaamheden ondersteunen die de vorming van ABR zorgnetwerken voor de zorgorganisaties in het netwerk met zich meebrengt. Onder welke voorwaarden een beroep gedaan kan worden op deze gelden is nog niet vastgesteld. Er wordt gewerkt aan een subsidiekader. Zodra hierover meer bekend is, zal deze worden gedeeld met het zorgnetwerk. Het is aan te raden nu al na te denken over activiteiten die voor deze subsidie in aanmerking zouden kunnen komen en er in uw jaarprogramma daar rekening mee te houden. Wilt u hierover al van gedachten wisselen? Neem contact op met Ad Olijhoek, aolyhoek@ggdhn.nl.

Deel bericht: