Continuïteit van zorg in Amsterdam gegarandeerd

13 november 2018

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars slaan handen inéén

Woensdag 24 oktober jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Amsterdamse ziekenhuizen*,  Zilveren Kruis en de overige zorgverzekeraars. Met het oog op de ontwikkelingen bij MC Slotervaart zijn afspraken gemaakt waarmee de continuïteit van zorg wordt gerealiseerd.

Patiënten krijgen de zorg die zij nodig hebben

De betrokken partijen hebben de handen inéén geslagen voor de opvang van de patiënten van
MC Slotervaart, mocht dit nodig zijn. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang om te zorgen dat de patiënten uit Amsterdam , Amstelveen en Zaandam de zorg krijgen die zij nodig hebben. De zorgverzekeraars en de ziekenhuizen waarborgen hiermee de veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg in de regio Amsterdam.

Samenwerking

De ziekenhuizen hebben samen met de zorgverzekeraars de capaciteit en zorgvraag geïnventariseerd. Als de situatie zich voordoet dat patiënten van MC Slotervaart moeten worden overgeplaatst, kunnen zij allemaal worden opgevangen. De partijen geven aan dat het constructieve overleg vertrouwen geeft.

De artsen van het MC Slotervaart  zijn actief betrokken bij de overdracht van de patiënten. Zij kennen de patiënten en dragen zorg voor een warme overdracht. Alle andere ziekenhuizen in Amsterdam, Amstelveen en Zaandam hebben een coördinator aangewezen die samen met MC Slotervaart deze overdracht zullen begeleiden.

De spoedeisende hulp van het MC Slotervaart is gesloten, maar de spoedzorg is op geen enkele wijze in gevaar. De overige zes spoedzorglocaties in Amsterdam kunnen deze extra zorg goed leveren en zijn hierop voorbereid.

Bron: Zaans Medisch Centrum

Deel bericht: