Coördinatie zorg en ondersteuning leidt tot daling SEH-bezoek

21 februari 2017

Staten Island, een stadsdistrict in New York City, slaagt erin de gezondheid van kwetsbare groepen te verbeteren door een strakke vijf jaren planning die toewerkt naar value based healthcare. Het aantal acute ziekenhuisopnames daalt bij cliënten met diabetes al met 30 procent en bij een aantal andere aandoeningen met meer dan de helft.

Dat zegt Joe Conte, executive director van het Staten Island Performing Providing System (SIPPS), in een toelichting. SIPPS is een netwerk van zorgaanbieders en sociaal werkers  dat ongeveer twee jaar geleden van start gegaan na een stevige voorbereidingsfase. De opdracht is om de toegang tot zorg van circa een half miljoen Medicaid cliënten te verbeteren via de integratie van zorg en ondersteuning in de eerste lijn, de acute ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg, sociale ondersteuning en gedragsbeïnvloeding via leefstijlcoaching. De kwaliteit van de zorg moet omhoog en de uitgaven moeten omlaag. In 2020 moeten alle doelstellingen zijn gehaald en moet meer dan 80 procent van de financiering zijn gebaseerd op uitkomsten.

Model voor geïntegreerde zorg
‘We willen een nieuw model voor geïntegreerde zorg creëren. Om de samenwerking  tussen zorgaanbieders en hulpverleners te stimuleren hebben we gekozen voor een nieuw betalingssysteem met tal van keuzemogelijkheden. De meeste aanbieders kiezen voor een bonus systeem waarbij ze  worden beloond als ze samenwerken. De overgang naar betalingen op basis van verrichtingen naar betalingen op basis van toegevoegde zorgwaarde (value based healthcare) heeft tijd nodig. Ze hebben een duidelijk beeld over het einddoel en ook dat werkt stimulerend om nu al stappen te zetten,’ aldus Conte.

Ideale situatie
Een van de succesfactoren van het project is de inzet van care-coördinatoren die zorg- en ondersteuningsplannen maken voor cliënten en die contacten onderhouden met de verschillende aanbieders. Het gaat meestal om sociaal werkers of om verpleegkundigen. Andere succesfactor is de inzet van datamining-technologie om grootgebruikers van ambulances, SEH’s en ziekenhuiszorg te identificeren. Hierdoor is het mogelijk om per cliënt te volgen welke zorg/ondersteuning wordt verleend en ook wat de effectiviteit is van nieuwe interventies. ‘We willen toe naar de ideale situatie dat je door analyse vooraf eerder kunt interveniëren bij een probleem dat  kan leiden tot ziekenhuisopname of tot verergering van een chronische aandoening. Op dit moment is 80% van de cliënten “connected”. Het delen van informatie tussen hulpverleners onderling is nog een punt van aandacht want je hebt te maken met de privacy van cliënten,’ zegt Conte.

Holistische benadering van zorg
De grootste uitdaging is volgens hem dat een aantal belangrijke zaken die bepalend zijn voor de uitkomsten op medisch gebied geen deel uitmaken van het medische systeem, zoals goede huisvesting, een baan of de leefstijl. ‘Een dokter kan alle klinische richtlijnen volgen maar als mensen met een ongezonde leefstijl hun gedrag niet aanpassen, geen huisvesting hebben of er culturele barrières zijn, is het moeilijk om de gezondheid van mensen te verbeteren. Daarom is een holistische benadering zo belangrijk. Zorgverleners moeten samenwerken met andere domeinen. Cliënten moeten leren om niet meteen naar de SEH te gaan. Zorgaanbieders en hulpverleners moeten ook fysiek dichter bij elkaar werken, in de vorm van gezondheidscentra met sociale hulpverleners, psychologen, diëtisten en artsen onder één dak. Nu moeten cliënten of patiënten veel reizen naar de verschillende locaties voor allerlei verschillende afspraken.’

Bron: Zorgvisie

Deel bericht: