‘Coördinatiepunten ELV verdienen sluitende financiering’

23 oktober 2018

Om de problemen rond het tijdig vinden van eerstelijns verblijf (ELV) op te lossen is een sluitende financiering nodig van de regionale coördinatiepunten. Ook moet er budget vrijgemaakt worden voor onderzoek naar de vraag hoeveel ELV-bedden er nodig zijn.

Dat bepleit Ageeth Ouwehand, bestuursvoorzitter Beweging 3.0 en woordvoerder van de kerngroep Revalidatie & Herstel van branchevereniging ActiZ. Ouwehand reageert hiermee op een recente enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), waaruit blijkt dat er nog altijd grote knelpunten zijn bij het vinden van een tekort aan eerstelijns bedden. Door de gebrekkige beschikbaarheid belanden veel ouderen nog altijd onnodig in het ziekenhuis.

Knelpunten

Ouwehand zegt de geluiden over een tekort aan ELV-plekken niet “te herkennen”, maar snapt wel waarom de huisartsen dit zeggen. Om vraag en aanbod van eerstelijns verblijf beter bij elkaar te brengen zijn dit voorjaar 31 zogeheten coördinatiepunten in het leven geroepen. “Die coördinatiefunctie is hartstikke belangrijk om de knelpunten op te lossen”, zegt Ouwehand. “Maar nog niet alle coördinatiepunten zijn goed ingeregeld. Het punt is dat zorgaanbieders ze uit eigen middelen moeten financieren, terwijl de overheid 25 miljoen euro op de plank heeft liggen.”

Over deze terughoudendheid merkt Ouwehand op: “De overheid zegt: eerst inregelen en kijken of  het werkt en dan financieren, maar zo werkt het niet. Als je 24/7 beschikbaar wilt zijn dan heb je het al snel over tonnen op jaarbasis.”

Monitor

Het vrijgeven van financiering is volgens Ouwehand ook om een andere reden van belang. Ondanks de voortdurende problemen rond ELV is niet goed duidelijk hoeveel ELV-bedden er nodig zijn. Goed werkende  coördinatiefuncties vormen een belangrijke monitor van de behoefte aan ELV-capaciteit.
Een taskforce bestaande uit ActiZ, LHV, NVZ en ZN, zou deze uitkomsten moeten volgen en waar nodig moeten bijsturen. “De behoefte aan ELV zal altijd fluctueren, maar wordt vermoedelijk groter als gevolg van de vergrijzing”,  stelt Ouwehand. “Met belangrijke randvoorwaarde dat er naast voldoende middelen voldoende personeel is.”

Enquête

Blijkens de recente LHV-enquête kan 59 procent van de ruim 1200 deelnemende huisartsen geen ELV-bed vinden op het moment dat dit nodig is; 66 procent spreekt daarnaast van een tijdrovende procedure. De LHV noemt het kwalijk dat ELV-bedden onvoldoende beschikbaar zijn als dat voor de patiënt nodig is. Patiënten belanden zo nog altijd onnodig in het ziekenhuis. Door het ontbreken van lichter verblijf blijven er omgekeerd ook oudere patiënten onnodig lang in het ziekenhuis liggen. Door dit alles staat het langer thuis wonen onder druk, waarschuwt de LHV. Een extra complicerende factor is de kans op een nieuwe griepepidemie in de komende wintermaanden.

Bron: Skipr

Deel bericht: