Cordaan signaleert ‘explosieve toename’ kortdurend verblijf

15 augustus 2017

Omdat ouderen langer thuis blijven wonen is de vraag naar kortdurende zorgvormen tussen thuis en verpleeghuis explosief gegroeid. In het eerste half jaar van 2017 is de stijging circa 70 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Deze trend signaleert Cordaan in haar jaarbeeld ‘Samen voor Kwaliteit’.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft Cordaan nieuwe zorgvormen ontwikkeld voor kortdurend verblijf. Dit om te voorkomen dat ouderen in een ‘zorggat’ vallen als het thuis even niet gaat, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname om te revalideren of aan te sterken, of omdat de mantelzorger overbelast is.

Een andere oplossing die Cordaan samen met het AMC binnenkort biedt is het buurtziekenhuis. Dat is zorg tussen thuis en het ziekenhuis, als er sprake is van een acuut medisch probleem zoals een longontsteking. Niet alleen de kwaal wordt behandeld, tegelijkertijd bekijken zorgverleners wat iemand nodig heeft om thuis zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen. Na maximaal veertien dagen kunnen de meeste cliënten weer naar huis.

Thuiszorg

Verder loopt er een proef van Cordaan en het OLVG-Oost om ouderen zo snel mogelijk weer naar huis te begeleiden. Voor senioren is een ziekenhuisopname niet altijd nodig, als het even kan begeleiden wijkverpleegkundigen hen van de Spoedeisende Hulp naar huis. De wijverpleegkundige regelt direct de benodigde thuiszorg. Op basis van de eerste resultaten is besloten de proef uit te breiden naar de huisartenpost.

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: