Covidpatiënten Tergooi kunnen eerder naar huis

12 maart 2021

Een nieuwe leidraad zorgt ervoor dat patiënten die vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis zijn opgenomen, gemiddeld vijf dagen eerder naar huis kunnen. Sinds november vorig jaar konden 27 covidpatiënten in het Tergooi ziekenhuis met vervroegd ontslag.

In november is de leidraad ‘vervroegd ontslag’ opgesteld door de regionale huisartsenvereniging RhoGo en Tergooi. Karin Daemen, internist bij Tergooi: “Het is heel erg fijn om tegen patiënten te kunnen zeggen dat ze thuis verder mogen herstellen. Door dagelijkse monitoring door hun huisarts en een goede begeleiding van ons, waarbij ze zuurstof gebruiken en zelf metingen uitvoeren, kan dat veilig. Hierbij is het van belang dat de thuissituatie zich daarvoor leent en er bijvoorbeeld een mantelzorger voor ze beschikbaar is.”

Patiënten

De leidraad is afgeleid van de Amsterdamse leidraad en op maat gemaakt voor de regio Hilversum. Dankzij dit initiatief kunnen patiënten gemiddeld vijf dagen eerder naar huis. Daar blijkt dat ze nog zo’n zeven dagen zuurstof gebruiken. Tijdens een rondvraag onder patiënten blijkt dat zij erg tevreden zijn. Vooral de begeleiding door de huisarts wordt als zeer prettig ervaren. Daemen: “De huisartsen hebben de zorg erg goed opgevangen. Ons geeft dit de mogelijkheid om meer patiënten te helpen omdat er letterlijk dan weer een bed beschikbaar komt voor een andere patiënt. Twee patiënten moesten we helaas opnieuw opnemen omdat hun situatie verslechterde.”

Daemen en collega’s kwamen er ook achter dat begeleiding door een fysiotherapeut vanaf het moment dat iemand weer thuis is, het herstel bevordert. Daarom krijgt een patiënt vanaf nu standaard een verwijzing naar de fysiotherapeut mee. Ook blijkt dat extra zuurstof belangrijk is voor het herstel. Als een patiënt extra zuurstof krijgt, is hij in staat om actiever te zijn. En dat helpt om weer gezond te worden.

Emma-app

Huisartsen in de regio rondom Tergooi willen ook starten met het monitoren op afstand van mensen die positief zijn getest op corona. In Drenthe wordt dit al gedaan via een app, de Emma-covid app. Patiënten die stabiel genoeg zijn, worden dan thuis gemonitord op onder andere bloeddruk en temperatuur. Bij verslechtering van de waarden wordt de huisarts gewaarschuwd. Daarnaast wordt er gekeken of patiënten die covid hebben en achteruitgaan, na een korte evaluatie op de spoedeisende hulp van Tergooi met dexamethason en zuurstof weer naar huis kunnen. Als dat het geval is, worden zij straks door de Emma-covid app thuis gemonitord.

Zilveren Kruis

Twee jaar geleden sprak Tergooi met zorgverzekeraar Zilveren Kruis af om 20 procent van de zorg naar huis te verplaatsen. Deze overplaatsing van herstellende covidpatiënten naar de thuissituatie past daar goed bij. Nelleke van Geel, zorginkoper regio Noord West bij Zilveren Kruis: “Patiënten voelen zich toch vaak het prettigst in hun eigen, vertrouwde omgeving. Als ze daar sneller weer naar toe kunnen, draagt dat ook bij aan hun gezondheid.”

Bron: Skipr

Deel bericht: