Daling corona zet ook door bij huisartsen

8 mei 2020

De afgelopen week is het aantal diagnoses van covid-19 ook bij de huisartsen gedaald. Dit blijkt uit het wekelijkse overzicht van het Nivel.

Niet alle patiënten met covid-19 worden in het ziekenhuis opgenomen. Het merendeel van de patiënten komt wel bij de huisarts. Van zo’n 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland ontvangt het Nivel deze registraties. Dit geeft een vroegtijdiger beeld van de verspreiding van covid-19 dan de cijfers van het RIVM over ziekenhuisopnames.

Zeeland en Limburg

Uit de cijfers van week 18 blijkt dat er afgelopen week een daling is geweest van het aantal diagnoses. Deze daling vindt plaats in alle provincies, maar wel in ongelijke mate. In Zeeland en Limburg bijvoorbeeld, is de daling pas afgelopen week echt doorgezet.

Verdeling naar leeftijd

De leeftijdsverdeling volgt eveneens het landelijke beeld. In de leeftijdscategorieën tot 45 jaar zijn patiënten ondervertegenwoordigd, in de leeftijdscategorieën daarboven zijn ze oververtegenwoordigd.

Bron: Nivel, Skipr

Deel bericht: