Deventer heeft succes met aanpak verwarde personen

28 maart 2019

De gemeente Deventer gaat na een succesvolle proef de ondersteuning Wmo Acuut blijvend aanbieden. Het gaat om acute psychosociale ondersteuning aan personen met verward gedrag die niet kunnen wachten op een reguliere intake door het sociaal team. Bij een crisissituatie kan Wmo Acuut direct worden ingezet. Als er sprake is van psychosociale problematiek wordt een van de meewerkende organisaties van Wmo Acuut ingezet. Die biedt directe ondersteuning, gedurende een maand.

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Mensen met verward gedrag die psychiatrische problemen hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Maar soms hebben ze psychosociale problemen en dan is de gemeente aan zet. Direct ingrijpen kan nodig zijn om iemand zelf te beschermen of om overlast voor de omgeving te voorkomen. De proef was succesvol dus daar gaan we mee door.”

In de proefperiode hebben 19 personen gebruikgemaakt van het aanbod om direct ondersteuning te krijgen. Ggz-instelling Dimence en de aanbieders van psychosociale ondersteuning hebben de samenwerking als prettig ervaren. “Er wordt snel gehandeld. Het helpt dat er gelijk een persoonlijk gezicht is”, aldus de organisaties.

Aanpak

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd een ‘sluitende aanpak’ voor mensen met verward gedrag te realiseren. De betrokken organisaties in Deventer kijken bij hun aanpak naar zowel vroegsignalering en preventie als naar passende zorg. Maar ook naar repressie of straf. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om veiligheid.

Bron: Skipr

Deel bericht: