Doek valt definitief voor MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

25 oktober 2018

De rechtbank Midden-Nederland heeft het faillissement uitgesproken van MC IJsselmeerziekenhuizen op 25 oktober. Later op de middag verklaarde de rechtbank in Amsterdam ook MC Slotervaart failliet. Zowel voor MC IJsselmeerziekenhuizen als voor MC Slotervaart stellen de zorgverzekeraars geld beschikbaar voor een “voortvarende en gecontroleerde afbouw” van de zorg. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om te onderzoeken welke vormen van zorg op de verschillende ziekenhuislocaties behouden kunnen blijven.

Op 23 oktober hebben de IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart surseance van betaling aangevraagd en gekregen. Het faillissement is twee dagen later uitgesproken over MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek. Het MC Zuiderzee Ziekenhuis Lelystad maakte op 24 oktober bekend dat het kindergeneeskunde en klinische verloskunde ging afschalen. Om die reden plaatst het ziekenhuis kinderen die er langere tijd moeten verblijven over naar andere ziekenhuizen.

MC Groep meldt dat het ziekenhuis in Lelystad “niet meteen” gaat sluiten. “Dit brengt rust en garandeert de veiligheid van de zorg voor de patiënten.” De curatoren zeggen alle medewerkers formeel ontslag aan, met inachtneming van de opzegtermijn. Het UWV neemt de salarisbetalingen over van MC Groep.

Het MC Slotervaart sluit op zeer korte termijn. Het ziekenhuis moet op vrijdag 26 oktober voor 15.00 uur leeg zijn. De opvang van patiënten is gegarandeerd door de zorgverzekeraars en de omliggende ziekenhuizen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de Amsterdamse ziekenhuizen, Zilveren Kruis, de overige zorgverzekeraars en de bewindvoerders, die nu curatoren zijn. Patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen, worden de komende dagen naar een ander ziekenhuis overgeplaatst om de goede zorg te waarborgen. Ook de poliklinische patiënten worden de komende periode aan een ander ziekenhuis overgedragen. MC Slotervaart is eerder al gesloten voor nieuwe patiënten.

Mogelijke doorstart

In een persverklaring meldt MC Groep dat de zorgverzekeraars, onder leiding van Zilveren Kruis, geld beschikbaar stellen voor een “voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg”, voor alle ziekenhuizen. Onderzocht gaat nu worden of er zorg kan worden behouden voor de IJsselmeerziekenhuizen. Eerder was er sprake van een mogelijke doorstart. Er zou zich een overnamekandidaat hebben gemeld.

Naar aanleiding van het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen noemen de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Almere, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde het “onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt”. De gemeenten onderstrepen opnieuw dat de afstanden in de provincie groot zijn, waardoor het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances lastig is. “Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties.” Het wegvallen van het MC Zuiderzee in Lelystad heeft “grote consequenties voor alle 180.000 inwoners” en zorgt voor “grote maatschappelijke onrust”.

Aanrijtijden van ambulances

GGD Flevoland verwacht dat de aanrijtijden van ambulances in de provincie gemiddeld langer zullen worden als gevolg van het faillissement van het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat ambulances er langer dan een kwartier over doen om bij een plek te komen waar een acute hulpvraag is, moet er meer personeel worden ingezet. GGD Flevoland en de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland gaan de ambulancecapaciteit opplussen, bijvoorbeeld door uitzendbureaus in te schakelen.

De organisaties overleggen met de zorgverzekeraars over de gevolgen voor de capaciteit, aldus Cees Verdam algemeen directeur van de GGD, in een schriftelijke verklaring. “Een langere rijtijd betekent dat meer personeel langer onderweg is dus dat moet je compenseren op de ambulanceposten.” Hij noemt het faillissement “triest voor zowel patiënten als medewerkers van het MC Zuiderzee”.

Actie

Nog voordat bekend was gemaakt dat MC Slotervaart failliet is, voerden enkele tientallen zorgmedewerkers van het ziekenhuis donderdag actie om het noodlijdende ziekenhuis open te houden, schrijft het ANP. Twee verpleegkundigen hielden al rekening met het ergste scenario. “Iedereen staat hier voor zijn job, maar ook voor de patiënten. Die worden nu al uit huis getransporteerd en overal staan verhuisbusjes.”

Bron: Skipr.nl

Deel bericht: