Drukte op de Huisartsenpost neemt toe

4 september 2017

Huisartsenposten hebben het in 2016 weer drukker gekregen dan in de jaren daarvoor. Het aantal visites is juist afgenomen, waarschijnlijk omdat triagisten in hoogurgente gevallen sneller dan voorheen direct een ambulance sturen.

Het totale aantal consulteenheden (consulten, telefonische consulten en visites) steeg van 3.546.000 in 2015 naar 3.629.000 in 2016, zo berekent brancheorganisatie voor de eerste lijn InEen. InEen constateert in een benchmark over 120 huisartsenposten dat de zorgconsumptie stijgt, terwijl het aantal ANW-uren per normpraktijk hetzelfde blijft. Doordat er meer contacten in een gelijk aantal diensturen zijn, neemt de belasting op de huisartsenposten toe.

Terwijl het aantal consulten steeg met 2,4 procent en het aantal telefonische consulten met 3,7 procent, daalde het aantal visites met 3,5 procent. InEen denkt dat voor hoogurgente hulpvragen steeds vaker meteen een ambulance wordt geregeld. Het verminderde aantal visites en aantal hulpvragen met een hoge urgentie dat met een telefonisch consult wordt afgehandeld duiden daarop; dat is gestegen van 2,4 procent in 2009 naar 9,9 procent in 2016. Het direct een beroep doen op ambulances zou in sommige regio’s in een paar jaar tijd zijn gestegen van 400 naar 1300 keer per jaar.

InEen ziet vooral een toename in het aantal hoogurgente hulpvragen, die tevens de grootste belasting vormen, omdat deze patiënten gelijk moeten worden gezien en tussendoor moeten worden gepland. Het aantal laagurgente hulpvragen nam in 2016 juist verder af.

Bron: Medisch Contact

Deel bericht: