Drukte op verpleegafdelingen

16 januari 2017

Het Spaarne Gasthuis heeft, net als veel andere ziekenhuizen in Nederland, te maken met de gevolgen van de griepepidemie. De toestroom van patiënten is zo groot, dat er op sommige verpleegafdelingen geen plaats meer is. Ook op de spoedeisende hulp afdelingen in Haarlem en Hoofddorp is het erg druk.

Vooral oudere patiënten hebben last van de griep, die benauwdheid en soms zelfs hartklachten kan veroorzaken. Maar ook medewerkers van het ziekenhuis krijgen griep, waardoor er minder personeel beschikbaar is. Daarnaast wachten veel patiënten in het ziekenhuis op een vervolgvoorziening als een plek in een verpleeghuis, revalidatiekliniek of thuiszorg.

Het Spaarne Gasthuis doet er alles aan om alle patiënten toch op te nemen. Dit betekent dat een patiënt soms tijdelijk naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis gaat. Wanneer het niet lukt om patiënten op te nemen, worden ze naar een ander ziekenhuis in de regio verplaatst. Omdat dit probleem speelt bij meer ziekenhuizen, betekent dit soms dat patiënten verder weg opgenomen worden.

Patiënten kunnen uiteraard nog steeds terecht bij hun afspraak op de polikliniek. Ook de geplande operaties gaan nog steeds door.

Bron: Spaarne Gasthuis

Deel bericht: