E-learning Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan bijna klaar!

24 april 2019

Het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan (BGSP) voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is na bekrachtiging door het ROAZ op 1 oktober 2017 in werking getreden. In november 2017 is het BGSP tijdens een grootschalige terrorisme-oefening in Amsterdam beoefend. Hierbij kwam naar voren dat de processen en de taken voortkomend uit het BGSP onvoldoende zijn geborgd binnen meldkamers Ambulancezorg (MKA’s). Een kernteam bestaande uit Chantal Reus, Eric Kramer, Mandy Drenth en Caroline Hermans van MKA Kennemerland/Noord-Holland Noord, Aart Ketelaar en Margriet Foppen van MKA Gooi&Vechtsreek/Flevoland, Nancy Sterkenburg, Frank Bakker en Martijn Forrer van Ambulance Amsterdam heeft de handschoen opgepakt om de intrinsieke borging van het BGSP binnen de MKA’s handen en voeten te geven. Het BGSP is ontwikkeld als onderdeel van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Er is binnen de RAV’s veel lesmateriaal ontwikkeld om de rijdende diensten middels opleiden, trainen en oefenen voor te bereiden op GGB. Gebleken is dat zowel op landelijk als op regionaal niveau weinig lesmateriaal beschikbaar is om de centralisten van MKA’s voor te bereiden en te beoefenen op de processen en hun taken voortkomend uit het GGB en het BGSP.

Het kernteam heeft zich daarom eerst gestort op de ontwikkeling van taakkaarten voor de Aanname I, Aanname II, Uitgifte, Taakverantwoordelijke (TV) Transport en de Buddy MKA. Hierbij is het kernteam uitgegaan van een minimale bezetting, dit omdat de bezetting op een MKA gedurende de dag, avond en nacht per MKA kan verschillen. Vervolgens kwam het kernteam tot de conclusie dat het beschikbaar stellen van de taakkaarten niet voldoende is om het BGSP te borgen binnen de MKA’s. In navolging hiervan is voor de implementatie van de taakkaarten een e-learning ontwikkeld. De e-learning behandelt de taakkaarten afzonderlijk en sluit af met een aantal toetsvragen voor de betreffende taakkaart. Om het proces van gewondenspreiding te visualiseren is ook een animatiefilmpje ontwikkeld die eveneens onderdeel is van de e-learning.

Op dit moment worden de laatste puntjes op de spreekwoordelijk i gezet. Het kernteam verwacht de e-learning inclusief de taakkaarten medio mei beschikbaar te stellen aan de hoofden/managers MKA’s. Doelstelling en wens van het kernteam is dat alle centralisten de e-learning in 2019 hebben doorlopen. De komende jaren zal de focus moeten liggen op het verder inslijpen van de taakkaarten op de meldkamer middels de e-learning, kleine trainingen middels table top’s, alarmeringsoefeningen inclusief een uitvraag bij de ziekenhuizen door de Buddy MKA en grootschalige oefeningen.

Deel bericht: